Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti

Zpátky
Územní studie "Líšeň - Habří" - prezentace návrhu veřejnosti
Ve středu 23.09.2020 od 17:00 hodin ve velkém sále líšeňské radnice, Jírova 2, proběhne prezentace návrhu územní studie „Líšeň – Habří“ veřejnosti.
Zastupitelstvo MČ Brno-Líšeň na svém 35. zasedání ze dne 25. 9. 2014 se usneslo a souhlasilo s podáním žádosti u pořizovatele ÚPmB, na zpracování Územní studie Habří.
 
Stavební odbor MČ Brno-Líšeň, připravil návrh zadání Územní studie Habří, které na svém 4. zasedání ze dne 5. 3. 2015 se usneslo a vzalo na vědomí návrh zadání Územní studie Habří. Podnět k pořízení Územní studie Habří včetně návrhu zadání územní studie byl předán Magistrátu města Brna, Odboru územního plánování a rozvoje dne 1. 4. 2015.
 
Trvá to opět déle než 6 let, tak bych si přál, aby se nám to povedlo. A proč je Územní studie tak důležitá? Stavební odbor MČ Brno-Líšeň a hlavně občané pořízením územní studie získají územně plánovací podklad, díky kterému v případě zájmu o výstavbu budou jasně stanoveny podmínky výstavby. Územní studie prověří aktuální zastavěnost pozemků, dopravní obslužnost a trasy technické infrastruktury.
 

Budu se na vás všechny těšit.

Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Související články

Park Houbalova. Vy rozhodnete o jeho budoucnosti 1. 3. 2021 Starosta Diskuze s občany Park Houbalova
Investujeme do bezpečnosti, zdraví a kvalitního života 6. 2. 2021 Starosta
Vše nejlepší a hodně zdraví do nového roku 2021 23. 12. 2020 Starosta
Rokle a Jedlý park aneb Veřejný zájem 2. 12. 2020 Starosta Rokle
Podpora elektromobility v Líšni 1. 11. 2020 Starosta Život v Líšni
Územní plán z roku 1994 – hasíme požáry 1. 11. 2020 Bydlení Starosta
Starosta: Spolu postavme domov pro seniory v Líšni 1. 10. 2020 Starosta Senioři Dům pro seniory
Líšeň dá domov slepicím z klecového chovu 10. 9. 2020 Starosta Rokle
1 2 3 4 6 7
Poslední úprava: 23. 9. 2020.
Kontakt: Radek Mrázek, , tel.: 544424844

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: