Útvar tajemníka

Zpátky

Belcredi Irena Ing. - tajemnice úřadu, vedoucí útvaru, dveře č. 305, tel.: +420 544 424 814

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Dveře č.

Telefon

Horáková Eva samospráva, sekretariát, informace, podatelna 304

+420 544 424 841

Pantůčková Jana Ing. investiční technik 301

+420 544 424 818, +420 778 481 747

Fleková Monika, Ing. zemědělství, pozemky 107

+420 544 424 873

Babáček Jiří RNDr. veřejné prostranství 206

+420 773 071 849

Kovanda Petr Ing. investiční technik 301

+420 544 424 834, +420 775 858 371

Kůs Ivan pozemní komunikace 301

+420 544 424 878

Staněk David, Mgr. životní prostředí 206

+420 544 424 877

V čele útvaru stojí jako vedoucí odboru tajemník ÚMČ. Samostatně řídí činnost svého útvaru a za jeho činnost kompletně zodpovídá.

Poslání:
Posláním útvaru tajemníka je zabezpečování kvalitních lidských zdrojů potřebných pro úspěšnou činnost ÚMČ, realizace programů zvyšování kvalifikace managerů, specialistů a dalších profesních skupin.

Vybrané působnosti:

 • organizační zabezpečení dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců
 • organizační zabezpečení jednání rady a zastupitelstva
 • zabezpečení evidence úrazů a pracovních nehod
 • zabezpečení agendy sekretariátu
 • zabezpečení výběrových řízení
 • poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb.
 • podatelna
 • zabezpečení činnosti investic
 • zabezpečení výkonu státní správy v oblasti zemědělství, životního prostředí a lesního hospodářství
  - povolování a evidence zemědělských podnikatelů
  - zabezpečení úkolů RMČ a ZMČ v oblasti zemědělství a majetkové agendy
  - smluvní ošetření pozemků ZPF k dočasnému využití
  - hlášení stanovištví včelstev
  - přidělování evidenčních čísel pro rekreační objekty, garáže a jiné stavby ( mimo rodinné domy)
 • zabezpečení činnosti v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí, dopravy, veřejného prostranství
 • zabezpečení činnosti výkonu státní správy na místních komunikacích
 • zabezpečení výkonu státní správy v oblasti vodního hospodářství, životního prostředí
 • veřejné osvětlení a energetika
 • zabezpečení úkolů odboru v samostatné působnosti obce uložených RMČ a ZMČ v oblasti životního prostředí, dopravy

 

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: