Telefonní seznam ÚMČ Brno-Líšeň

Zpátky

Telefonní seznam dle odborů platný od  1. 1. 2021

 

Poř.
číslo
Příjmení, jméno, titul Funkce Tel.
klapka
Dveře
číslo
Přímá telefonní linka,
mobil
1 Mgr. Štefan Břetislav Starosta 810 307 544 424 810 
724 075 898
2 Ing. Bc. Axmannová Libuše Interní auditorka 825 101 544 424 825
778 427 175
3 Ing. arch. Kremitovská Iva Místostarostka I. 813 306 544 424 813
770 195 186
4 JUDr. PhDr. Příborský Martin  E.M.L.E Místostarosta II. 812 303 544 424 812
770 195 187
5 Ing. Belcredi Irena Tajemnice úřadu 814 305 544 424 814
606 691 019
6 Horáková Eva Sekretariát , informace, samospráva 841 304 544 424 841
775 731 194
7 Ing. Kovanda Petr  Investiční technik 834 301 544 424 834
775 858 371
8 Ing. Pantůčková Jana Technik - náhradní bydlení 818 301 544 424 818
773 785 244
9 Ing. Fleková Monika Referentka zemědělství, pozemky 873 107 544 424 873
10 Kůs Ivan Pozemní komunikace 878 301 544 424 878
724 353 945
11 Mgr. Staněk David Životní prostředí 877 206 544 424 877
608 270 652
12

RNDr. Babáček Jiří

Veřejné prostranství   206 773 071 849
13 Ing. Dvořáková Ivona. Vedoucí sociálního odboru 830 102 544 424 830
725 780 367
14 Bc. Otáhalová Růžena Orgán sociálně-právní ochrany dětí 831 103 544 424 831
724 928 347
15 Mgr. Šandová Irena Sociální pracovnice 832 105 544 424 832
724 928 353
16 Plocková Věra Orgán sociálně-právní ochrany dětí 836 103 544 424 836
724 928 350
17 Bc. Zoufalá Eliška, DiS.

Kurátorka pro mládež

833 104 544 424 833
720 317 067
18 Brzobohatá Kateřina, DiS. Orgán sociálně-právní ochrany dětí 835 105 544 424 835
778 499 439
19 Mgr. Bc. Černá Alexandra Vedoucí organizačního odboru 840 302 544 424 840
724 925 260
20 Ing. Babáková Klára, DiS administrativní pracovnice 815 304 544 424 815
778 499 426
21 Mrázek Radek, DiS Správce výpočetní sítě 844 201 544 424 844
608 895 534
22 Dračková Růžena Referentka vnitřních věcí 855 205 544 424 855
23 Schneider Vít Organizační pracovník, spisovna 864 302 544 424 864
606 691 018
24 Koláček Jan Správa budovy, veřejného prostranství 872 206 544 424 872
25 Černohorský Ivo Pomocný personál 872 002 770 100 748
26 Ing. Stehlík Libor Vedoucí odboru rozpočtu a financí 850 401 544 424 850
27 Kolečkářová Iveta Personalistika, mzdová účetní 843 302 544 424 843
28 Kratochvílová Jarmila Hlavní účetní 851 401 544 424 851
29 Blümelová Jana Pokladna 852 202 544 424 852
30 Vlčková Jarmila Referentka poplatků včetně poplatků za psy 853 203 544 424 853
31 Hakl Dalibor Správce rozpočtu 854 104 544 424 854
732 542 108
32 Bc. Markovičová Jitka Referent ekonomických záležitostí 856 203 544 424 856
33 Ing. Kopáčková Mirka Účetní, personalistika, platová účetní 630 5SB 517 070 067
34 JUDr. Vacková-Veselá Eva Vedoucí majetkoprávního odboru 860 208 544 424 860
35 Mikšátková Magdalena Matrika 845 207 544 424 845
771 125 967
36 JUDr. Svoboda František Přestupková komise 862 204 544 424 862
37  Dohnalová Milena Matrika, školství 863 207 544 424 863
38  Mgr. Bc. Dryšl Oldřich Přestupky, právník 866 204 544 424 866 723 468 199
39 Pavlíková Jitka Bytová referentka 867 205 544 424 867
40 JUDr. Vrábelová Vladimíra Nájemné z bytů 821 208 544 424 821 775 731 328
41 Ing. Závodská Petra Garant veřejných zakázek 611 2SB 544 233 691  602 582 252
42 Ing. arch., Ph.D. Diakovová Markéta Vedoucí stavebního odboru 870 106 544 424 870
608 342 398
43 Ing. Faulová Lenka Stavební technik 876 108 544 424 876
44 Vítková Ivana Stavební technik 875 107 544 424 875
45 Ing. Soukupová Veronika Stavební technik 879 108 544 424 879
46 Ing. Krček David Stavební technik 817 108 544 424 817
47 Ing. Zrůstková Iva  Stavební technik 820 106 544 424 820
48 Lelková Marie Administrativní pracovnice 871 108 544 424 871
38 -1 Mgr. Bc. Dryšl Oldřich Vedoucí  odboru správy budov 866 204 544 424 866
723 468 199
49 Králíková Naděžda vedoucí domovnictví a úklidu 621 polikli 544 134 261
775 711 172
50 Bc.et Bc. Navrátilová Lenka  pokladna 624 6SB 517 070 069
51 Kubový Petr Ing. technik 622 8SB 517 070 066
773 445 101
52 Pešová Radka technik 621 8SB 517 070 065
608 635 811
53 Měcháček Zdenko technik 620 8SB 517 070 064
606 769 180
54 Kružíková Danuše účetní VHČ 631 5SB 517 070 068
55 Drbalová Martina předpis nájemného, vyúčtování služeb 625 7SB 517 070 061 777 485 394
56 Linger David technik pro nebytové prostory   SB 517 070 063 774 701 221
57 Zapletalová Hana vedoucí polikliniky   Pol 544 134 260  602 381 430
58 Rech Roman Údržna pro objekt poliklinyky   Pol 544 134 233

 

Související články

top VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 29. 4. 2024 Úřad Život v Líšni
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024 22. 3. 2024 Úřad
Zrušení pošty - Ondráčkova 24. 4. 2023 Starosta Rada Úřad
MČ Brno-Líšeň hledá pracovníky na údržbové a úklidové práce 6. 8. 2020 Úřad
Volná místa a výběrová řízení 30. 8. 2019 Úřad
Dokumenty a jednací řády 18. 5. 2017 Úřad
Vzdálená podpora 15. 11. 2016 Úřad
Rozpočet, přehled hospodaření a závěrečné účty 30. 7. 2015 Úřad
1 2 3
Poslední úprava: 23. 7. 2020. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů