Réva - Zraje jako víno ...

Zpátky
Réva - Zraje jako víno ...

Ano, je to tak. Projekt, který se zrodil před 3 lety, za dobu své existence urazil velký kus cesty, stále se vyvíjí, zlepšuje, jako víno zraje a věřím, že i nadále zrát bude.

Na počátku byla myšlenka rozšířit nabídku aktivit pro seniory, především pro ty mladší, aktivní, bydlící v sídlišti. Vize propojit již roky výborně fungující činnost líšeňského "ve švech praskajícího" Klubu seniorů, rodinného centra Pastelka a Kulturního centra Líšeň zřízeného městskou částí. Představa nového smysluplného využití kapacity, které má KCL k dispozici na Kotlance, začala nabírat svoji po dobu v říjnu 2015 otevřením Klubovny pro seniory a nového Senior pointu. Projekt RÉVA tak dostal konkrétní podobu a začal se zdárně rozvíjet. Pod jeho názvem se skrývá to, co aktivní senioři od své "nejkrásnější třetiny" života mohou očekávat - Radost, Elán, Vitalita a Aktivita.

Na Kotlanku přichází další a další seniorky a senioři a nabídka aktivit je pro ně stále širší, pestřejší. Mezi opravdu povedené akce patří:

  • Pravidelná klubová setkání - seniorská čtvrteční odpoledne na Kotlance (besedy s hosty, exkurze, výlety), jejichž součástí je počítačová a nutriční poradna.
  • Společenská zábava ke Dni seniorů - Zlatá šedesátá
  • Tradice dětem – proběhlo díky iniciativě MmB ve spolupráci se souborem Stará Líšeň v rámci Týdne pro rodinu a vytvořilo prostor pro seznámení dětí s líšeňským folklorem zábavnou, hravou formou. Pokračuje i v letošním roce.  
  • Pomoc pro Klokánek – seniorky, členky RÉVY, pletly, háčkovaly a vyšívaly a nakonec Klokánku předaly 6 velkých patchworkových dek, skoro 30 vyšívaných polštářů, 30 pletených a háčkovaných hraček 
  • Mapování historie Líšně - přednáška o školství, sběr fotek pro Líšeňské tablo.
  • Dílničky pro veřejnost - členky RÉVY pomáhají příchozím rodinám, zejména dětem, s vyhotovením výrobků .
  • Setkání Zetoráků -   se spol. Zetor, možnost setkat se a popovídat se svými kolegy. 

Pod hlavičkou RÉVY, jako příklad opravdu smysluplného obohacování mladší a starší generace, proběhly také debaty studentů s líšeňskými pamětníky. Neskončilo jen u debat, výsledkem jsou již 2 brožury, zachycující vzpomínky lidí, kteří v Líšni prožili své mládí a jejichž vzpomínky by už brzy zapadly, ztratily se a byly zapomenuty pod nánosem času. Mladí lidé, studující v Líšni, dokázali tyto vzpomínky v rozhovorech s pamětníky zachytit, zapsat a výsledkem jsou dva díly rozhovorů - Líšeňští pamětníci vyprávějí. Kdo jste zatím tu možnost neměli, zkuste se do příběhů začíst a poznat to, jak pestrý byl život v Líšni v době minulé, kdy Líšeň nebyla jednou z největších městských částí Brna, ale malým, samostatným a hrdým městečkem. Jako velmi pozitivní vnímám i to, že na jejich realizaci díky úsilí koordinátorky projektu přispěli sponzoři a to takovým způsobem, že druhá publikace byla vydána díky jejich finanční podpoře. Příběhy jsou součástí projektu Národní kronika Nadace Charty 77 a jsou uloženy v Národním muzeu v Praze jako doplněk velkých dějin naší země. Příběhy byly součástí putovní fotografické výstavy Národ o sobě Nadace Charty 77, vernisáž a výstava byla realizována díky podpoře MmB Odboru zdraví loni v říjnu v Líšni.

Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost svoji myšlenku rozšíření aktivit pro seniory v Líšni tímto způsobem realizovat a mohla jsem vznik projektu RÉVA iniciovat a prosadit. Můj velký dík ale patří všem, kteří se po celou dobu na rozvoji projektu podíleli a nenechali ho zaniknout. Především je to Kulturní centrum Líšeň, nyní pod vedením pana ředitele Buriana, díky kterému má RÉVA již na Kotlance svoje pevné místo, dále vedoucí Klubu seniorů paní Blanka Tuscherová,  jejíž inspirace, rady a zkušenosti umožnily již od počátku vidět projekt očima těch, kterým je určen, tj. seniorů. Ředitelka rodinného centra Pastelka, paní Alena Stejskalová, byla zase od počátku tím, kdo přinášel do projektu mezigenerační rozměr, protože senioři jsou a mají být přirozenou součástí života rodin. 

Jako poslední patří můj dík paní Silvii Dražanové, koordinátorce celého projektu, bez jejíhož nadšení, chuti, neskutečné trpělivosti a vytrvalosti by projekt neměl ani zdaleka takovou kvalitu. Krátce po zahájení činnosti projektu se stala jeho koordinátorkou a mnozí senioři ji znají jako nesmírně kreativní, nápady sršící a přitom nenápadnou "duši" všeho, co se za jednotlivými aktivitami RÉVY skrývá.

RÉVA má velký potenciál, protože i Líšeň stárne a svým seniorům by měla nabízet co nejpestřejší možnosti k aktivnímu životu. Věřím, že RÉVA neuschne a budeme schopni ji dál rozvíjet a podporovat. Je to mým velkým přáním a cílem.

Mgr. Ing. Eliška Vondráčková,

členka ZMČ za KDU-ČSL a předsedkyně Poradního sboru pro rodinu RmB

 

Související články

Pozvánka na kurzy pro seniory - Právní minimum 2. 9. 2021 Senioři
Seniorská obálka - I.C.E. karta 19. 5. 2021 Senioři Aktuality
Setkání Líšeňských jubilantů 2021 28. 3. 2021 I. místostarostka Senioři
Program Klubu seniorů na 1. čtvrtletí 2021 6. 1. 2021 Senioři
Starosta: Spolu postavme domov pro seniory v Líšni 1. 10. 2020 Starosta Senioři Dům pro seniory
Vondráčková: Dům pro seniory v Líšni? 23. 9. 2020 Zastupitelstvo Senioři Dům pro seniory
Program pro seniory? Jen pravidelné scházení, zní kritika 1. 7. 2020 Život v Líšni Senioři
Skautská pomoc při pandemii koronaviru 1. 5. 2020 Senioři
1 2 3 4 5 6 8

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
*
*
E-mail nebude zveřejněn
*
Ochrana proti robotům
 
Poslední úprava: 25. 5. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: