Majetkoprávní odbor

Zpátky

Eva Vacková -Veselá, JUDr. - vedoucí odboru, dveře č. 208, tel.: +420 544 424 860

Pracovníci

Pracovník

Popis činnosti

Dveře č.

Telefon

Mikšátková Magdalena matrika, výpisy z rejstříku trestů 207

+420 544 424 845, +420 771 125 967

Dohnalová Milena matrika, školství 207

+420 544 424 863

Pavlíková Jitka bytový referát - žádosti o obecní byt, výměny bytů, přechody nájmu bytů, ukončení nájmu bytů 205

+420 544 424 867

Svoboda František, JUDr. předseda přestupkové komise, agenda veřejně prospěšných prací 204

+420 544 424 862

Janča Dušan, Mgr. Bc. garant veřejných zakázek, přestupková komise 204

+420 544 424 866

Vrabelová Vladimíra JUDr.

nájemní smlouvy byty

208

+420 544 424 821, +420 775 731 328

V čele odboru stojí jeho vedoucí, jmenovaný RMČ. Vedoucí odboru samostatně řídí činnost svého odboru a za jeho činnost komplexně zodpovídá.

Ve své činnosti zabezpečuje:

 • majetkoprávní agendu, tj. zejména smluvní ošetření dispozic s majetkem statutárního města Brna, svěřeným městské části Brno-Líšeň
 • vedení soudních sporů, v nichž jako účastník vystupuje statutární město Brno a týkají se oblastí svěřených Statutem města Brna do působnosti městské části
 • bytovou agendu - nájemní vztahy k bytům ve vlastnictví obce (statutárního města Brna)
  činnost přestupkové komise
 • činnost matriky - sňatky, narození, úmrtí, výpisy z rejstříku trestů
 • oblast školství 
 • poplatek z pobytu
 • ověřování podpisů a kopií listin 
 • agenda týkající se příspěvkových organizací zřízených městskou částí - jejich vznik, změna, zánik, zřizovací listiny, zápisy do obchodního rejstříku
 • zajištění  vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy : výpisy z Rejstříku trestů

 

Poslední úprava: 1. 4. 2021. Za správnost obsahu odpovídá Libuše Axmannová.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: