Letní měsíce byly ve znamení  škol

Zpátky
Letní měsíce byly ve znamení  škol

Prázdniny již skončily, děti a žáci opět nastoupili do škol ( uzávěrka tohoto čísla Líšeňských novin byla 15.8.2020 ) a  dohánějí vše, co možná ve zvláštním minulém školním roce zameškali. Školy v červenci a srpnu  ale nezůstaly opuštěné, v mnohých probíhaly různé práce  jejichž provádění je v průběhu školního roku obtížné .

Například ukončení stavebních prací na Základní škole Horníkova sice proběhlo již v měsíci květnu, ale hned  na začátku prázdnin proběhlo výběrové řízení na dodavatele vybavení. V září se žáci některých tříd usadí do nových lavic, třídy budou vybaveny nejen novým nábytkem ale i ICT technikou a počítači. V areálu školy bude v září otevřeno nové workoutové hřiště, které doplní nabídku možnosti sportovního vyžití v areálu školy.

Nové, tentokrát dětské hřiště, je vybudované v prostoru zahrady ZŠ na ulici Pohankova.  Krásné keramické totemy, které jsou součástí zahrady s majestátními stromy, doplnily houpačky a prolézačky. 

ZŠ Holzova má nový střešní plášť, který nahradil provizorní zakrytí střechy. Mnozí z Vás si určitě pamatují, že minutu trvající větrný vír vloni strhl a odnesl plechovou krytinu a způsobil škodu ve výši přes 2 miliony korun.  Stavební práce probíhaly ze strany školního dvora, takže tato akce zůstala vzhledem ke sklonu střechy zvědavým zrakům „ utajena“. Nová střecha by vzhledem k správnému způsobu kotvení krytiny měla vydržet všechny další živelné události, které díky klimatickým změnám určitě přijdou. 

V září již také bude předána k užívání zrekonstruovaná školní kuchyně v Mateřské škole Synkova.  Proběhly zde stavební práce (například nové dlažby, obklady, elektroinstalace, osvětlení) a současně byla modernizována technologie kuchyně. Paní kuchařky dostaly konvektomat, nový kotel a spoustu dalšího gastrozařízení. Kuchyně bude umožňovat lepší a zdravější vaření, které je zejména pro dětský organizmus určitě zapotřebí.

Ředitelé MŠ Puchýřova, Synkova a Horníkova také uspěli s žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „Příroda na dosah".  Paní ředitelka Benešová z MŠ Puchýřova již začala s realizací projektu na školní zahradě, další školy budou následovat. Městská část tyto projekty předfinancuje a také spolufinancuje.

 V letošním roce měla začít modernizace Mateřské školy Michalova. Rada města Brna schválila vloni změnu kompetencí a financování, projektová dokumentace je nyní pořizována z úrovně investičního oddělení MMB. V srpnu byla vybrána projekční kancelář a doufejme, že v příštím roce  bude hotový projekt a začnou stavební práce. Požadovala jsem prověření možnosti zelené střechy, doufám, že klimatické  podmínky a statické posouzení  ji umožní.  Kvalitně provedená zelená střecha je bezúdržbová a určitě by pohled z vyšších pater bytových domů získal na atraktivitě. V případě, že by zelená střecha byla realizována s úspěchem, určitě by mohly následovat další a Líšeň by se zařadila mezi městské části a města , která aktivně podporují a realizují tento světový stavební trend vedoucí k zmírnění dopadů klimatické nouze.

Závěrem chci všem dětem, žákům , učitelům, pracovníkům škol a samozřejmě také všem Vám, líšeňským občanům  popřát  pevné zdraví.

Iva Kremitovská, I. místostarostka

Související články

Zeleň nás v Líšní provází na každém kroku. 8. 1. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Likvidace černých skládek stojí Líšeň nemalé peníze 29. 11. 2023 I. místostarosta Život v Líšni Odpady Reportáže a videa o Líšni
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 I. místostarosta Odpady Samospráva LN-Zprávy z radnice
Sál líšeňské radnice slouží pro setkání jubilantů ale i pro hráče taroků 10. 10. 2022 I. místostarosta Senioři
Velké stavební akce byly ukončeny a předány, další začínají 12. 9. 2022 I. místostarosta
Oprava budovy SZŠ EA pokračuje 30. 5. 2022 I. místostarosta
1 2 3
Poslední úprava: 10. 9. 2020.
Kontakt: Tomáš Hložánek,

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů