Kostelíček – město Brno navrhuje plíživou změnu části území

Zpátky

Dne 4. 5. 2015 obdržela městská část Brno-Líšeň od odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna Žádost o vyjádření k záměru na pořízení změny Územního plánu města Brna.

 

Nejen mne, ale i mnoho dalších zastupitelů Líšně, překvapil návrh Magistrátu města Brna na projednání tzv.: „nekonfliktních změn územního plánu“, který pro Kostelíček zní:

 

Základní popis změny B74/15-0

Katastrální území Líšeň, ul. Podlesná jižní část Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem rozšíření ploch pro bydlení s cílem dosáhnoutkomplexního řešení území bez zbytkových ploch zemědělského půdního fondu

Nevím, zda jde o neporozumění, či úmysl. Dlouhodobě se zabýváme a smysluplně hledáme řešení této lokality. V této snaze jsme nepolevili a snažíme se dosáhnout regulačního plánu, abychom společně ochránili hodnoty území, a to především Kapli Panny Marie Pomocnice.
Myslel jsem, že jsme v této otázce našli v nové koalici ve městě Brně přirozeného spojence, především pak ve straně zelených a dalších, kterým se nelíbil svérázný a autoritativní způsob využívání územního plánu.
Zastupitelstvo Líšně opakovaně tuto dílčí změnu územního plánu nedoporučilo. Doufám, že naše rozhodnutí bude respektováno, a že se nedočkáme stejného přístupu a lhostejnosti jako při přípravě Aktualizace Územního plánu v minulých letech. 

Břetislav Štefan, starosta

uzplko2a

uzplko1c

 

Související články

Regulační plán Kostelíček 11. 3. 2020 Kostelíček Projekty MČ
Územní opatření o stavební uzávěře Lokalita Kostelíček 19. 3. 2018 Kostelíček Projekty MČ
Brněnské zastupitelstvo schválilo zadání regulačního plánu Kostelíček 1. 2. 2017 Kostelíček Projekty MČ
Tady nestavět. Kostelíček se vyhne zásahům 15. 12. 2016 Kostelíček
Kostelíček by měla ochránit stavební uzávěra 1. 12. 2016 Kostelíček
Představení návrhů studentských prací VUT fakulty architektury na lokalitu Kostelíček. 21. 10. 2016 Kostelíček
Lokalita Kostelíček - veřejná debata 5. 9. 2016 Kostelíček
Návrh zadání Regulačního plánu Kostelíček, Brno-Líšeň 13. 5. 2016 Kostelíček
1 2
Poslední úprava: 3. 6. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: