Environmentální vzdělávání v MŠ za podpory dotací z EF - aktualizace

Zpátky

Nové zahrady přírodního stylu při mateřských školách v Brně-Líšni byly realizované z evropských fondů a finanční spoluúčasti MČ Brno-Líšeň.

OPZP_EU

Operační program Životního prostředí v rámci prioritní osy 7 – Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálního vzdělávání, poradenství a osvětu, nabídl evropské peníze na tvorbu materiálů a pomůcek investičního charakteru – úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách.
Nabídku využily mateřské školy Neklež 1a, POHÁDKA - Bratří Pelíšků 7, Trnkova 81, Synkova 24 a Puchýřova 13a, které environmentální vzdělávání mají ve svých školních vzdělávacích programech.
Mateřské školy zpracovaly podrobné využití, v projektech navržených, environmentálních pomůcek (vodní prvky, bylinkové záhony, kamenné šlapáky, špalkové chodníky, herní prvky, pergoly, vrbičkové stavby, plůtky, hmatové chodníčky, domečky pro hmyz, babiččinu zahrádku, prolézací tunely, nové stromy, keře, mlatové povrchy, bludiště z keřů, naučné stezky, louky, apod.), analyzovaly synergii navržených environmentálních pomůcek se vzdělávacími plány, a to na období pěti let po jednotlivých ročních obdobích. Musely prokázat dosavadní zkušenosti s environmentální činností.

Mateřská škola Neklež 1a: „Mottem našeho projektu je: „Zachránit přírodu na později“. Pokračujeme v započaté přestavbě betonové školní zahrady na oázu klidu a zeleně.“

neklež_07

 

Prohlídka nové zahrady MŠ Neklež 1a - >

 

 

 

Mateřská škola POHÁDKA, Bratří Pelíšků 7: Cílem projektu je: „Provázání života na školní zahradě s realitou a zákonitostmi přírody, vytvoření zázemí pro faunu a floru, která poskytne pro děti přirozený zdroj informací“. 

pohádka_11

 

Prohlídka nové zahrady MŠ POHÁDKA, Bratří Pelíšků 7 - >

 

 

 

Mateřská škola Trnkova 81: „Díky zahradě a činnostem v ní budou děti získávat poznatky a dovednosti, ale také blízký vztah k přírodě a životnímu prostředí, uvědomí si, že samy mohou ovlivnit stav prostředí, ve kterém žijí.“

trnkova_14

 

Prohlídka nové zahrady MŠ Trnkova 81 - >

 

 

 

Mateřská škola Puchýřova 13a: „Zahrada naší mateřské školy se nachází v bezprostřední blízkosti Moravského krasu, a proto jsme zvolili jako motiv zahrady krasovou krajinu a její vegetaci. Zprostředkovaným prožitkovým učením probouzíme dětskou empatii k živé i neživé přírodě, což má vliv na ekologické myšlení jedince a vede k utváření životních postojů a hodnotové orientace."

puchýřova_dokončeno_3

 

Prohlídka nové zahrady MŠ Puchýřova 13a  - >

 

 

 

Mateřská škola Synkova 24: „Naším cílem je vytvořit zahradu, ve které budou děti používat všechny smysly, pečovat o užitkové rostliny, které pak díky své práci mohou ochutnat. Díky zahradě a činnostem, které si mohou děti samy vyzkoušet, získají dovednosti a poznatky, jimiž mohou v budoucnu ovlivňovat své okolí i své chování k přírodě.“

synkova_013

 

Prohlídka nové zahrady MŠ Synkova 24  - >

 

 

Zpracované projekty na úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu výše uvedených mateřských škol byly úspěšné a získaly 100 % poskytované dotace, která činí 90 % z celkových uznatelných nákladů. Zbylých 10 % financovala městská část Brno-Líšeň ze svého rozpočtu. Zpracování projektů včetně celé administrace žádostí bylo realizováno z úrovně městské části  a to na základě schválení tohoto postupu městem Brnem. Úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu mateřských škol Neklež 1a, POHÁDKA - Bratří Pelíšků 7 a Trnkova 81 jsou hotové, zahrady mateřských škol Synkova 24 a Puchýřova 13a se realizují.

Z evropských fondů získala městská část Brno-Líšeň na realizaci těchto projektů celkem 5 546 000,-Kč, spoluúčast městské části Brno-Líšeň na financování realizací byla ve výši 620 000,-Kč.

Aktualizace článku:
Environmentální vzdělávání ve svém vzdělávacím programu mají také mateřské školy Mateřská škola ZŠ a MŠ Horníkova 1 - pracoviště Poláčkova 13  a SEDMIKRÁSKA, Šimáčkova 1.

Proto byly v roce 2015 opět využity dotace z Operačního programu životního prostředí na úpravu zahrad v přírodním stylu (OPŽP) a také dotace z národních fondů Státního fondu životního prostředí (SFŽP).

Mateřská škola ZŠ a MŠ Horníkova 1 - pracoviště Poláčkova 13: Mottem našeho projektu je: "Rozhlédni se, tu a tam, uvidíš, že nejsi sám, Všude je tvůj velký svět, pojď si o něm vyprávět." V raném dětství je environmentální výchova spíše výchovou jako takovou - výchovou člověka a jeho vztahu ke světu. Už za pár let, ještě v předškolním věku, budeme učit děti vnímat blízkou přírodu a jak se k ní chovat ohleduplně.

polackova_005

 

Prohlídka nové zahrady ZŠ a MŠ Horníkova 1 pracoviště Poláčkova 13  - >

 

 

 

Mateřská škola SEDMIKRÁSKA, Šimáčkova 1: "Cílem environmentálního působení je nejen člověk ekologicky gramotný, ale i aktivně se projevující a obhajující své nesobecké občanské postoje ve prospěch přírody a lidského pobývání na Zemi".

 

Simackova_006

 

Prohlídka nové zahrady MŠ SEDMIKRÁSKA, Šimáčkova 1
- dotace z OPŽP ->

    

 

 

Simackova_002
 
 
 
 
 
 
 
Z evropských fondů získala městská část Brno-Líšeň na realizaci těchto projektů celkem 3 184 677,-Kč, spoluúčast městské části Brno-Líšeň na financování projektů byla v celkové výši 433 172,-Kč. Z národních fondů získala městská část Brno-Líšeň na realizaci projektu 379 957,-Kč, spoluúčast městské části Brno-Líšeň na financování projektu byla ve  výši 67 051,-Kč.

 

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) Pavla Jirglová30. 1. 2015 12:51:54
Kdyby to bylo správné, jen bychom vašim dětem a pracovníkům záviděli. Je to úžasné. PavlaZde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 10. 2. 2016.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: