Dejte o sobě vědět, oprava Orlovny finišuje!

Zpátky
Dejte o sobě vědět, oprava Orlovny finišuje!

Náročná oprava Orlovny se chýlí ke konci a připravuje se na běžný komunitní provoz a výjimečné společenské události. Každá velká investiční akce je záležitostí více volebních období, a i na této pracuje již druhé zastupitelstvo. Projekční práce započal můj předchůdce a já měla tu čest v započaté práci pokračovat. Seznámila jsem se stavem projektové přípravy, po odborné stránce vyhodnotila příležitosti a možná rizika. Prostudovala jsem velmi podrobně i možnou dotační výzvu na podporu komunitních center a spolkového života. Bohužel jsem musela konat jako dobrý hospodář a sundat si růžové brýle přání mého předchůdce. Velmi jsem o problému přemýšlela a snažila jsem si představit fungování, jak bylo v dotaci navrženo. Dle mého mínění mohl projekt dobře a bezchybně fungovat v představách na papíře, ale rozhodně jsem neviděla bezproblémové přenesení do praxe. Dotační projekt vykazoval nepřiměřená rizika, která by mohla vést až ke 100% krácení dotace – tedy vrácení veškerých dotačních prostředků. Přesto jsem věřila, že budovu opravíme i bez rizikových dotací a napnula veškeré síly, abychom to zvládli.

Letos o prázdninách se mi naplní moje přání a Orlovna bude sloužit opět svému účelu. Bude sloužit nám všem Líšňákům, zájmovým kroužkům, spolků a dalším. Orlovna opět ožije a nabídne své prostory a překrásnou zahradu veřejnosti.

S oživením Orlovny souvisí i její využití, proto prosím všechny zájemce z řad spolků a široké veřejnosti, aby mi poslali informaci o zájmu využít Orlovnu, popřípadě jakým způsobem (email: [obfuscate_1_|101|109|97|100|97|115|111|112|110|101|92|60|89|106|109|111|39|103|99|110|97|101|38|98|122]). Podotýkám, že se jedná o část budovy B. Zároveň upozorňuji, že se nejedná o konkrétní výběrové řízení, ale o snahu dostat informace mezi širokou veřejnost a případné potencionální zájemce. Tak abych mohla všechny zájemce kontaktovat a oslovit až to bude aktuální. Samozřejmě, že budeme také jednat se spolky, které se o prostory ucházeli již dříve. Od prvotních jednání však uběhl dlouhý čas a je potřeba zohlednit možné změny. Nerada bych někoho diskriminovala či naopak upřednostňovala. Mým zájmem je férový přístup ke každému zájemci a v konečném důsledku, co nejkvalitnější nabídka volnočasových aktivit a služeb občanům Líšně.

Kromě spolků hledáme i nájemce na provozování Kavárny v přízemních prostorách budovy – ostatně restaurace tam již ve 20-tých letech byla. Zveřejnění budoucího záměru pronájmu nebytových prostor je již od 13.4 vyvěšen na úřední desce. Vedla k tomu skutečnost, že budoucí nájemce musí prostory sloužící k provozu kavárny tzv.“rekouladovat“ – tedy připravit pro budoucí provoz tak, aby splňoval hygienické, požární a další zákonné normy.

Jsem ráda, že jsem u zastupitelů naší městské části nalezla dostatečnou oporu pro rekonstrukci historické budovy Orlovny. Také mne těší, že jsem tento úkol zvládla, neboť jsem to Líšňákům slíbila. Přeji nám všem, aby Orlovna opět sloužila líšeňské veřejnosti jako před sto lety.

 

Ing. arch. Iva Kremitovská, místostarostska

Související články

Sídliště protkne nová cyklostezka 3. 6. 2024 Doprava Bydlení Samospráva I. místostarosta
top Autocentrum Renault Opportunity, Brno-Líšeň, ul.Sedláčkova 29. 5. 2024 Doprava Bydlení I. místostarosta Život v Líšni
Jak městská část přistoupila k ochraně našich zelených obrů: Za oponou zpracování znaleckých posudků na stromy, které si zaslouží naši pozornost (zveřejnění znaleckých posudků) 4. 3. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Zeleň nás v Líšní provází na každém kroku. 8. 1. 2024 I. místostarosta Život v Líšni Životní prostředí
Likvidace černých skládek stojí Líšeň nemalé peníze 29. 11. 2023 Život v Líšni Odpady I. místostarosta Reportáže a videa o Líšni
1 2 3 4
Poslední úprava: 16. 5. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů