Aktuality II. místostarosty

Zpátky

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, během léta jsme intenzivně pracovali na rozběhnutých investičních akcích a opravách i přípravě dalších projektů, které bychom rádi zrealizovali ještě letos.

Začínáme stavět fotovoltaické elektrárny

Během léta proběhlo úspěšně výběrové řízení a byla podepsána smlouva s dodavatelem prvních čtyř fotovoltaických elektráren městské části, které se začínají stavět na školách a poliklinice. Byli jsme jedni z prvních ve městě Brně, kteří takové projekty připravili, a přestože nás trochu zdržely změny v dotačních pravidlech, budeme moci jako jedna z prvních městských částí profitovat z úspor při rychle rostoucích cenách energie. Bylo také prozíravé řešit tyto projekty samostatně z úrovně MČ a nespoléhat se na městskou firmu SAKO, kde došlo k průtahům při přípravě výběrových řízení, které způsobí zpoždění připravovaných projektů.

Samozřejmě nezůstáváme jen u těchto prvních vlaštovek, ale s vyhlášením nových dotačních programů začínáme připravovat projekty na další budovy ve správě MČ. A také sledujeme přípravu nové legislativy, která by měla přinést rozvoj tzv. komunitní energetiky. Ta umožní využívat výhod společných výroben elektřiny i obyvatelům bytových domů. Pak bychom fotovoltaické panely mohli umístit i na střechy obecních bytových domů, aby z nich mohli profitovat jejich nájemníci.

Kvůli přečtení úřední desky už nemusíte na radnici

Na jaře jsme na radnici instalovali první elektronickou úřední desku, která usnadní práci s vyvěšováním úředních dokumentů a ušetří náklady na tisk dokumentů. V rámci zvýhodněné nabídky jsme však získali desky dvě, abychom tu druhou umístili na náměstí Karla IV. U elektronické desky už totiž není nutné, aby byla jen na radnici. Naopak by měla být tam, kam lidé normálně chodí. Usnadní přístup k informacím těm lidem, kteří běžně nepracují s počítačem a nemají přístup k internetu. Místo na náměstí bylo vybráno s ohledem na to, že zde byla funkční elektrické přípojka po bývalém novinovém stánku, kterou bylo potřeba jen zprovoznit. Místo bych také považoval za provizorní do doby, než bude hotova rekonstrukce náměstí, kde se s deskou už bude počítat na nějaké vhodnější místo. Další desky lze samozřejmě přidat i na další místa v Líšni. Nejdříve bychom si však měli vyzkoušet, jaký bude o tuto službu zájem.

deska

Rekonstrukce komunikací

Během léta se intenzivně pracovalo také na zlepšení stavu některých ulic. Dokončujeme rekonstrukci ulice Synkova, kde byla rozšířena vozovka o pás oficiálních parkovišť, postaven nový chodník i přístupy k domům. Při té příležitosti Technické sítě Brno (TSB) vyměnili veřejné osvětlení. Brněnské komunikace (BKOM) a TSB podobně opravili i ulici Rašelinová, čehož jsme využili a nechali vybudovat i záliv pro umístění kontejnerů, které už nebudou stát na silnici. A ještě jsme stihli kompletně opravit chodníky ve třech zbývajících vnitroblocích na ulici Kubíkova, osadili nové lavičky a vysazujeme stromy i okrasné záhony.

Kamerový systém

BKOM vyhlásil výběrové řízení na realizaci první etapy kamerového systému, která má být hotova během podzimu. Kamerové body této etapy pokryjí prostor okolo radnice, plochu za Albertem i okolí konečné trolejbusu Jírova. Další kamery by měly být instalovány uvnitř zastávky tramvaje Jírova, rovněž napojené na datové centrum na radnici.

Probíhá rekonstrukce sběrného dvora J. Faimonové

Začala kompletní rekonstrukce a rozšíření sběrného dvora na Josefy Faimonové, který je provozován firmou SAKO. Tento sběrný dvůr jednak již nedostačuje svojí kapacitou a dále je nutné zlepšit jeho zabezpečení před neustálými návaly vandalů, kteří rozebírají plot a vynášejí odpadky do širokého okolí. Městská část už zde nechávala několikrát likvidovat černé skládky, ale bez nového oplocení je to sisyfovská práce. Rekonstrukce by měla probíhat do října a v mezidobí můžete využít sběrný dvůr ASTV na adrese Líšeňská 35 naproti bowlingu anebo další dvory SAKO v okolních městských částech, například na Lazaretní u Kauflandu nebo Malínské v Tuřanech.

 

Martin Příborský, II. místostarosta

Související články

Podchod u ZŠ Novolíšeňská v novém kabátě 22. 7. 2024 Samospráva II. místostarostka Život v Líšni
Technicko-ekonomické posouzení budov městské části Líšeň 18. 6. 2024 Bydlení II. místostarostka Život v Líšni
Pojďme společně posunout vzájemnou komunikaci ještě o kousek dál 8. 4. 2024 Propagace Líšně II. místostarostka Život v Líšni
Oslava 40. narozenin MŠ Neklež 19. 3. 2024 II. místostarostka Reportáže a videa o Líšni
1 2 3 4 6 7
Poslední úprava: 12. 9. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů