VIII.9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 19.9.2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Návrh MO MMB o odsvěření části pozemku p.č. 3658/3 v k.ú. Líšeň ,dle zpracovaného geometrického plánu č.4321-154/2015 ,dílu „c“ o výměře 33 m2 
VIII.9/5/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

6. Žádost MO MMB o vyjádření k návrhu směny vlastnictví částí pozemků p.č. 1065/2,1065/3,1065/4 v k .ú. Líšeň (SJM Fr.a L.Zouharových) a části pozemku p.č. 1065/5 v k.ú. Líšeň (spoluvlastnictví id.1/2 SJM Zouharových a id. ½ Ing.Richarda Smutného) za část pozemku p.č. 1065/1 v k.ú. Líšeň o výměře cca 151 m2 (vlastník st.město Brno ) 

 

VIII.9/6/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

7. Návrh MO MMB o odsvěření části pozemku p.č. 4418/1 v k.ú. Líšeň MČ Brno -Líšeň, z důvodu realizované směnné smlouvy 

 

VIII.9/7/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

8. Žádost spo. 7 POINTS v zastoupení za společenství vlastníků bytů Popelákova č. 22 a 24 Brno -Líšeň o vyslovení návrhu s prodejem části pozemků p.č. 6502 a 6504 v k.ú. Líšeň každý o výměře cca 6 m2 ke stavebnímu záměru prodloužení stávajících lodžií nad pozemky ve vlastnictví st.města Brna 

 

VIII.9/8/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

9. Připomínky k návrhu novely obecně závazné vyhlášky města Brna č. 9/2017 o pravidlech pro pohyb psů 

 

VIII.9/9/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

10. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.6.2019 

 

VIII.9/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno – Líšeň na období 2021 – 2025 
VIII.9/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

12. Žádost spolku Zlámanky z.s. o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

 

VIII.9/12/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

13. Žádost Marie Urbánkové o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

 

VIII.9/13/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

14. Rozpočtová opatření č. 15/2019 a 16/2019 

 

VIII.9/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

15. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

 

VIII.9/15/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
16. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna  
VIII.9/16/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

17. Úprava zřizovací listiny Kulturního centra Líšeň 

 

VIII.9/17/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

18. Neuplatnění předkupního práva města – chatka na pozemku města v zahrádkářské kolonii v Mariánském údolí 

 

VIII.9/18/2600 - redigováno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

19. Žádost p. Vyplašilové o odprodej pozemku p.č. 4814/49 

 

VIII.9/19/2600 - redigováno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

20. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu 

 

VIII.9/20/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

21. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost doplnění přílohy č. 1 a č. 2 vyhlášky

 

VIII.9/21/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
14. Interpelace
15. Diskuse          
16.

Projednání zápisu z Finančního výboru ze dne 24.6.2019,   Závěrečná zpráva z provedené kontroly systému přijímání podnětů od občanů

Finanční výbor ze dne 9.9.19

17. Kontrola usnesení          
18. Závěr

 

 
 

Video

Související články

IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
IX.7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 13. 9. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 5. 9. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů