VII.38. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 23. 8. 2018 se začátkem v 17:00 hodin v Dělnickém domě, Klajdovská.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost MO MMB v souvislosti s požadavkem pana Ing.& Ing. Jiřího Ládyho, bytem Ondráčkova 124, Brno – Líšeň o vyslovení souhlasu se směnou vlastnictví pozemku p.č. 4422/265 v k.ú. Líšeň (vlastnictví Ing.Ládyho) za pozemky p.č. 3380 a 3491/1 v k.ú. Líšeň (v majetku statutárního města Brna ) 
VII.38/4/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Žádost MO MMB o stanovisko  k návrhu směny vlastnictví pozemků p.č. 691 s budovou č.p. 226 a části pozemků p.č. 687/2 a 687/3 v k.ú. Štýřice ve vlastnictví st.města Brna za pozemky p.č. 3090/115,p.č. 3090/116 a p.č. 3092 v k.ú. Líšeň ve vlastnictví spol. ZAPALOTA a.s. pozemky v k.ú. Líšeň budou využity na realizaci veřejně prospěšné stavby – Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála – Líšeň,Holzova
VII.38/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost Dopravní obchodní společnost DOS Brno s.r.o. se sídlem Tržní 14 Brno o odkoupení pozemků p.č. 9177/2, 9173/2 a 9171/3 v k.ú. Líšeň ( v majetku st.města Brna ) k sjednocení území v jejich vlastnictví 
VII.38/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

7 Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň k 30.6.2018
VII.38/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno -Líšeň na období 2020 – 2024
VII.38/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

9. Rozpočtové opatření 12 - 14/2018
VII.38/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

10. Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Brno – Líšeň o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
VII.38/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

11. Rozpočtové opatření č. 15/2018
VII.38/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

12. Žádost Divadla Líšeň z.s. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
VII.38/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

13. Rozpočtové opatření č. 17/2018 
VII.38/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

14. Žádost Národopisného souboru Líšňáci z.s. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno -Líšeň
VII.38/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

15. Rozpočtové opatření č. 16/2018 
VII.38/15/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

16. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 
VII.38/16/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
17. Neuplatnění předkupního práva města - garáž na pozemku města 
VII.38/17/2600 - redigováno výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
18. Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 2/2018, kterou se stanoví spádové obvody základních škol
VII.38/18/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
19. Připomínky pana Drbala k zápisům ze ZMČ - výsledek hlasování
 
20. Interpelace
21. Diskuse
22.

Projednání zápisu z kontrolního výboru a finančního výboru

23. Kontrola usnesení
24. Závěr

 

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 14. 8. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů