VII.07. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 25. 6. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba volební komise
5. Podání návrhů na obsazení funkce II. místostarosty
6. Volba II. místostarosty 
7. Podání návrhů na obsazení funkce člena rady
8. Volba člena rady

 

9. Rozpočtové opatření č. 9, 10
VII.07/9/2500 výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

10. Rozpočtové opatření č. 11, 12 
VII.07/10/2500 výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

11. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2016
VII.07/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

12. Postup a kritéria pro výběr žadatelů o pronájem obecních bytů v MČ Brno-Líšeň 

VII.07/12/2600

výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

13. Žádost MO MMB o aktualizaci stanoviska ve  věci odprodeje pozemků p.č. 1805 – 532 m2 – ostatní plocha, p.č. 1806 – 115 m2 – ostatní plocha a p.č. 1807 – 1113 m2 – zahrada v k.ú. Líšeň (proluka nám. Karla IV. ) 
VII.07/13/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

14. Žádost MO MMB o aktualizace stanoviska ve věci odprodeje pozemku p.č. 1971/1 – 298 m2 – zahrada v k.ú. Líšeň 
VII.07/14/2700 výsledek hlasování  Ing. arch. Hoskovcová

 

15. Žádost MO MMB o aktualizaci stanoviska ve věci odprodeje pozemku p.č. 3865 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyz. osoby 
VII.07/15/2700 výsledek hlasování 

Ing. arch. Hoskovcová

 

16. Žádost MO MMB žádá o stanovisko k návrhu prodeje nebo zřízení práva služebnosti k pozemku p.č. 6652 – 73 m2 – zastavěná plocha/nádvoří – stavba technického vybavení v k.ú. Líšeň, ve prospěch společnosti RWE Gasnet s.r.o. 
VII.07/16/2700 výsledek hlasování

Ing. arch. Hoskovcová

 

17. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje/pronájmu části pozemků p.č. 4039 o výměře 257 m2 a p.č. 4050 o výměře 99 m2 v k.ú. Líšeň , do vlastnictví fyzických osob 
VII.07/17/2700 výsledek hlasování

Ing. arch. Hoskovcová

 

18. Žádost Odboru úz. plánování a rozvoje MMB o vyjádření k záměrům na pořízení změn Územního plánu města Brna – 43. soubor, jedná se o dílčí změny podmínek využití území lokálního charakteru 
VII.07/18/2700 výsledek hlasování
výsledek hlasování
výsledek hlasování
výsledek hlasování

Ing. arch. Hoskovcová

 

19. Schválení termínů zasedání ZMČ – Brno-Líšeň na II. pololetí r. 2015
VII.07/19/2000 výsledek hlasování

Mgr. Štefan

 

20. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

VII.07/20/2000

výsledek hlasování 

Mgr. Štefan

 

21. Zrušení usnesení o uzavření splátkového kalendáře fyz. osoby na dlužnou částku nájemného
VII.07/21/2600 výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

22. Významná veřejná zakázka "Rámcová smlouva na údržbu veřejné zeleně, celoroční údržbu komunikací, chodníků a veřejných prostranství v MČ Brno-Líšeň", záměr zadání, odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 ZVZ
VII.07/22/2400 výsledek hlasování

Mgr. Bc. Černá

 

23. Interpelace
24. Diskuse
25. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
26. Kontrola usnesení
27. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 17. 6. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: