IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026

Zpátky


Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 20.06.2024 se začátkem v 15:00 hodin, v sále radnice, ÚMČ Brno - Líšeň

1.

 

Zahájení

2.

Hlasování

Schválení programu

 

3.

Hlasování

Volba návrhové komise  

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

IX.14/5/2800

Hlasování

Technicko – ekonomické posouzení vybraných nemovitých věcí v k.ú. Líšeň a Revize provedeného Technicko – ekonomického posouzení nemovitých věcí staveb občanského vybavení k.ú. Brno – Líšeň 

Karolíny Světlé 2410/83

Ondráčkova 20 - divadlo, lékárna

Ondráčkova 651/134

náměstí Karla IV. 16/17 - roh

náměstí Karla IV. 18/19

Šimáčkova 235/1 

Šimáčkova 235/1 - kadeřnice

náměstí Karla IV. 2444/17a 

Kotlanova 2163/7

Synkova 1

Mgr.Dryšl

6.

IX.14/6/2600

Hlasování

Kupní smlouva – pozemek Bednaříkova

JUDr.Vacková

7.

IX.14/7/2500

Hlasování

Rozpočtová opatření č. 04–06/2024

Ing. Stehlík

8.

IX.14/8/2500

Hlasování

Rozpočtové opatření č. 07/2024 Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2024 č. 1

Ing. Stehlík

8.A

IX.14/8/2500

Hlasování

Rozpočtové opatření č.08/2024

9.

IX.14/9/2500

Hlasování

Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2023 Účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2023

Ing. Stehlík

10.

IX.14/10/2500

Hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 31.3.2024

Ing. Stehlík

11.

IX.14/11/2500

Hlasování

Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2025

Ing. Stehlík

12.

IX.14/12/2500

Hlasování

Žádost spolku Kavyl z.s. o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň a žádost o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

13.

IX.14/13/2500

Hlasování

Žádost obce Řícmanice o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň a žádost o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

14.

IX.14/14/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – prodej p.č. 3602/19 v k.ú. Líšeň

Ing.Fleková

15.

IX.14/15/2000

Hlasování

Návrh na dispozici s majetkem města – nabídka pozemku p.č. 6191/45 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

16.

IX.14/16/1110

Hlasování

Strategický plán rozvoje městské části Brno – Líšeň na období 2024 – 2033 

p.starosta

17.

IX.14/17/2000

Hlasování

Schválení termínů zasedání ZMČ Brno -Líšeň na II.pololetí r. 2024

p.starosta

18.

 

Dotazy občanů ( od 17. 00 hodin )

 

19.

 

Dotazy, připomínky, podněty

 

20.

 

Diskuse

 

21.

 

Kontrola usnesení

 

22.

 

Projednání zápisů z výborů

Kontrolní výbor 22.5.2024

Kontrolní výbor 24.4.2024

 

17.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 11. 6. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů