IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026

Zpátky


Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 25.04.2024 se začátkem v 15:00 hodin, v sále radnice, ÚMČ Brno - Líšeň

1.

Zahájení

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise  

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.

IX.13/5/2000

Návrh na dispozici s majetkem města – prodej části pozemku p.č. 5232/4 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

6.

IX.13/6/2000

Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemku p.č. 3389/2 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

7.

IX.13/7/2000

Žádost MO MMB o doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 5307/35,5307/36 a 5307/41 v k.ú. Líšeň

Ing. Fleková

8.

IX.13/8/2000

Návrh na dispozici s majetkem města – směna p.č. 9174/3,9174/4, 9175/2,8884/3 a 8884/4 v k.ú. Líšeň za pozemky p.č. 1684/79 a 1684/212 v k.ú. Starý Lískovec

Ing. Fleková

9.

IX.13/9/2600

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

JUDr.Vacková

10.

IX.13/10/2600

Neuplatnění předkupního práva města – chatka na pozemku města v zahrádkářské kolonii Zlámanky

JUDr.Vacková

11.

IX.13/11/2600

Návrh převodu nemovité věci do vlastnictví spol. Teplárny Brno

JUDr.Vacková

12.

 

Dotazy občanů  ( od 17. 00 hodin )

 

13.

 

Dotazy, připomínky, podněty

 

14.

 

Diskuse

 

15.

 

Kontrola usnesení

 

16.

 

Projednání zápisů z výborů

KV ze dne 27.3.2024

 

17.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
IX.7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 13. 9. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 17. 4. 2024.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů