Investice

Zpátky

Investice a efektivní finanční plán: Klíčové prvky pro rozvoj Líšně

Investice představují klíčový nástroj pro rozvoj našeho města. Nejenže určují směr naší cesty, ale jsou rovněž nezbytné pro udržení a posílení kvality života našich obyvatel a pro podporu udržitelného rozvoje. Správná alokace finančních prostředků do konkrétních oblastí nám umožňuje dosáhnout prosperity města, jeho celkového rozvoje a zvýšení kvality života a atraktivity pro všechny naše obyvatele.
Dlouhodobě pracujeme na projektech, aktivně komunikujeme s občany a hledáme zdroje financování. Pečlivě plánujeme alokaci peněz na projekty v průběhu několika let, což nám umožňuje efektivně hospodařit s finančními prostředky nezbytnými k dosažení stanovených cílů.
Finanční prostředky od státu na obyvatele městské části inkasuje Brno, které je následně přerozděluje. V roce 2024 obdržela Líšeň od města 0,8 % z celkového rozpočtu Brna. Protože tato částka není vysoká a reálný podíl meziročně klesl, je nezbytné pečlivě šetřit a vyhnout se zadlužení Líšně. Uspořené prostředky jsou transparentně přesouvány mezi jednotlivými roky v souladu s naším plánem, až do samotné fáze realizace projektů.
Když jsem byl, díky Vaší podpoře, zvolen do funkce starosty, bylo splacení dluhů po předchůdcích prvořadým úkolem. To jsme zvládli a aktuálně nedlužíme nikomu ani korunu. Nemít předluženou obec považuji za klíčové pro naši společnou budoucnost.
Je také zřejmé, že velké infrastrukturální projekty, městkou dopravu, městskou policii a další není schopna z postoupených prostředků Líšeň zaplatit. Kdo se má o co ve městě starat určuje „Statut města Brna,“ který rozděluje kompetence mezi Brno a jeho městské části. Je to základní dokument pro porozumění fungovaní města a naleznete jej zde ( https://www.brno.cz/w/statut-mesta-brna-3049 ).
Mým hlavním cílem je celkový a všestranný rozvoj obce. Musíme mít na prvním místě podporu a ochranu našich obyvatel. Nesmíme zapomínat na žádnou část našeho území a nesmíme opomenout žádný aspekt rozvoje.
Priority, které vyplývají z debat na radě a s kolegy zastupiteli, bych mohl pro zpřehlednění seřadit následovně:

1. Školství: Investice do škol a vzdělávacích zařízení s cílem poskytnout kvalitní vzdělání a podporovat rozvoj mladé generace.

2. Zdravotní péče: Rozvoj a péče o zdravotnická zařízení ve správě Líšně, aby občané měli přístup ke kvalitní zdravotní péči.

3. Veřejná prostranství: Investice do parků, zelených ploch, hřišť, kulturního centra a dalších veřejných prostorů, které podporují společenský život a volnočasové aktivity občanů.

4. Rozvoj komunity: Investice do sociální infrastruktury, sportovních organizací, spolků a zájmových sdružení s cílem posilovat aktivní zapojení do komunity.

5. Bydlení: Investice do bytového fondu, bydlení, bytů pro seniory, úpravy komunikací, výstavba parkovacích míst, chodníků, osvětlení přechodů, bezpečnostní kamery a další infrastrukturní projekty pro zlepšení životních podmínek v Líšni.

6. Ekologická udržitelnost: Investice do projektů, které snižují dopad obce na životní prostředí, včetně zelených iniciativ, výsadby stromů, práce s vodou a obnovitelnými zdroji energie.

Rozhlédněte se kolem a věřím, že uvidíte, jak Líšeň za poslední dekádu rozkvetla. Aktuální informace o projektech a jejich fázi přípravy najdete na odkazu pod článkem.

Děkuji Vám za Vaši podporu a těším se na společnou práci na našem společném domově -Líšni.

Mgr. Břetislav Štefan
starosta

Investiční akce městské části Brno-Líšeň – 2/2024

Investiční akce městské části Brno-Líšeň – 1/2024

Investiční akce městské části Brno-Líšeň – 11/2023

Související články

Investice a efektivní finanční plán: Klíčové prvky pro rozvoj Líšně 3. 1. 2024 Starosta Investice
Poslední úprava: 4. 12. 2023.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů