Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska (e-ÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce ÚMČ Brno-Líšeň způsobem umožňující dálkový přístup.

 
Název
Zveřejněno od
Původce
Kategorie
NázevINFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ V MČ BRNO-LÍŠEŇ
Zveřejněno oddnes, 18. 4. 2024
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ
Zveřejněno oddnes, 18. 4. 2024
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, stavební odbor, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevIX.13 zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026
Zveřejněno oddnes, 18. 4. 2024
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o vyhlášení právního předpisu
Zveřejněno odvčera, 17. 4. 2024
PůvodceMINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
KategorieVeřejná vyhláška
NázevNávrhu změny ÚPmB - B345_429_22 včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a posouzení vlivů na životní prostředí
Zveřejněno odvčera, 17. 4. 2024
PůvodceMMB, Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Zveřejněno od15. 4. 2024
PůvodceFinanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO-STŘED
KategorieVeřejná vyhláška
NázevNařízení Státní veterinární správy
Zveřejněno od15. 4. 2024
Původce Krajská veterinární správa, Státní veterinární správa pro Jihomoravský kraj
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZáměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Zveřejněno od12. 4. 2024
PůvodceMMB, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevNávrhu změny ÚPmB - B171_p354_22 včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
Zveřejněno od10. 4. 2024
PůvodceMagistrát města Brna Odbor územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Zveřejněno od10. 4. 2024
PůvodceMMB Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno od10. 4. 2024
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67a, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o vyhlášení právního předpisu
Zveřejněno od9. 4. 2024
PůvodceMINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZáměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Zveřejněno od8. 4. 2024
PůvodceMMB, Majetkový odbor, Malinovského nám. 3, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno od5. 4. 2024
PůvodceMMB, Kounicova 67, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevSdělení Seznámení s podklady rozhodnutí veřejná vyhláška
Zveřejněno od5. 4. 2024
PůvodceMĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby Obecní stavební úřad
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZveřejnění záměru pronájmu majetku obce
Zveřejněno od5. 4. 2024
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, Majetkoprávní odbor, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
1 2