Elektronická úřední deska

Elektronická úřední deska (e-ÚD) je zřizována s ohledem na zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26 a je určena ke zveřejňování dokumentů vyvěšených na úřední desce ÚMČ Brno-Líšeň způsobem umožňující dálkový přístup.

 
Název
Zveřejněno od
Původce
Kategorie
NázevVeřejná vyhláška - dočasný zákaz zastavení na místní komunikaci, blokové čištění
Zveřejněno odvčera, 6. 2. 2023
PůvodceÚMČ Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZáměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Zveřejněno od3. 2. 2023
PůvodceMMB, Majetkoprávní odbor, Malinovského nám. 3, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - rozhodnutí, stavební povolení
Zveřejněno od30. 1. 2023
PůvodceÚMČ Brno-Líšeň, Stavební odbor, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Molákova
Zveřejněno od30. 1. 2023
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVeřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno od26. 1. 2023
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZveřejnění oznámení záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zahájení zjišťovacího řízení
Zveřejněno od25. 1. 2023
PůvodceKrajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno od24. 1. 2023
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67a, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZveřejnění záměru pronájmu majetku obce
Zveřejněno od19. 1. 2023
PůvodceStatutární město Brno, městská část Brno-Líšeň Rada městské části Brno-Líšeň Jírova 2, 628 00 Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevVEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Zveřejněno od12. 1. 2023
PůvodceMMB, Odbor dopravy, Kounicova 67a, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevRozhodnutí
Zveřejněno od9. 1. 2023
PůvodceMMB, Odbor rozpočtu a financování, Malinovského nám. 3, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevROZHODNUTÍ - prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události
Zveřejněno od9. 1. 2023
PůvodceMMB, Odbor rozpočtu a financování, Malinovského nám. 3, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevROZHODNUTÍ - prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události
Zveřejněno od9. 1. 2023
PůvodceMMB, Odbor rozpočtu a financování, Malinovského nám. 3, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevRozhodnutí
Zveřejněno od9. 1. 2023
PůvodceMMB, Odbor rozpočtu a financování, Malinovského nám. 3, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevZveřejnění schválených rozpočtů na rok 2023 a střednědobých výhledů rozpočtu na období 2024 - 2025 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň
Zveřejněno od5. 1. 2023
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, Odbor rozpočtu a financí,  Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevSchválené rozpočty na rok 2023 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu na období 2024 − 2025 příspěvkových organizací zřízených MČ Brno-Líšeň
Zveřejněno od5. 1. 2023
PůvodceÚMČ Brno - Líšeň, Odbor rozpočtu a financí,  Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
NázevOznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu MC Brno-Líšeň na rok 2023
Zveřejněno od4. 1. 2023
PůvodceÚMČ Brno-Líšeň, odbor rozpočtu a financí, Jírova 2, Brno
KategorieVeřejná vyhláška
1 2 3