VII.21. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 15. 12. 2016 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání

materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4.
Žádost manželů Zimových o odkoupení pozemku p.č. 2062/3 – 234 m2 – orná půda v k.ú. Líšeň , do jejich vlastnictví k rozšíření zahrady u jejich rodinného domu Klicperova č. 46, Brno – Líšeň
VII.21/4/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Výše náhrady ušlého výdělku členům ZMČ Brno – Líšeň, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolnění, pro rok 2017
VII.21/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
6. Žádost JUDO KATA Brno z.s. o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2016 
VII.21/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

7. Žádost Divadla Líšeň z.s. o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2016 
VII.21/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
8. Žádost Rodinného centra Pastelka o.s. o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2016 
Ing. Stehlík
VII.21/8/2300 výsledek hlasování Ing. Dvořáková
 
8A. Žádost Klára pomáhá z.s. o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2016 
VII.21/8A/2300 výsledek hlasování Ing. Dvořáková
 
9. Doplnění obecně závazných vyhlášek , kterými se stanoví spádové obvody mateřských škol a základních škol 
VII.21/9/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
10. Návrh nových Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady
VII.21/10/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
11. Žádosti o uzavření splátkových kalendářů
VII.21/11/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
12. Posouzení projektu Prevence ztráty bydlení ve městě Brně
VII.21/12/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
13. Rozpočtové opatření č. 24, č.25
VII.21/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
14. Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2017
VII.21/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
15. Schválení termínů zasedání ZMČ Brno – Líšeň na I.pololetí r. 2017
VII.21/15/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
16. Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců
VII.21/16/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan
 
17. Návrh novely obecně závazné vyhlášky (OZV) statutárního města Brna o pravidlech pro pohyb psů, která by  měla nahradit OZV č. 21/2009
VII.21/17/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
17A. Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2016
VII.21/17A/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
17B. Projekt „Zvýšení kvality vzdělání na ZŠ Novolíšeňská - učebny ICT" - žádost o dotaci
VII.21/17B/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Alexandra Černá
 
17C. Projekt „Zvýšení kvality vzdělání na ZŠ Novolíšeňská - výtah" - žádost o dotaci
VII.21/17C/2500 výsledek hlasování Mgr. Bc. Alexandra Černá
 
17D. Projekt „Komunitní centrum na Orlovně" - schválení realizace
VII.21/17D/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Alexandra Černá
 
17E. Konkurzní řízení na obsazení pracovní pozice ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Kulturní centrum Líšeň
VII.21/17E/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan
 
18. Interpelace
19. Diskuse
20. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
21. Kontrola usnesení
22. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 8. 12. 2016.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů