VII.20. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 24. 11. 2016 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání

materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost Ing.K.Břouška v zastoupení za pana Ing. Pavla Počinka o odprodej nebo pronájem pozemků p.č. 2361/2, 2362,2363,2364,7554/5 a 7554/6 v k.ú. Líšeň za účelem zřízení parkovacích míst 
VII.20/4/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Žádost spol. Stavoprojekta stavební firma a.s. za Společenství vlastníků bytů Konradova č. 2213/13 Brno o prodej části pozemku p.č. 7893 v k.ú. Líšeň o výměře cca 8m2 z důvodu přístavby lodžií k bytovému domu.
VII.20/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost MO MMB o stanovisko k využití předkupního práva k objektu občanské vybavenosti č.p. 2410 stojící na pozemku p.č. 2734/5 v k.ú. Líšeň z úrovně městské části dle čl. 11, odst. 2., písm. a) Statutu města Brna, do majetku statutárního města Brna.
VII.20/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
7. Žádost spol. knesl kynčl architekti s.r.o. v zastoupení za spol. COMPREX s.r.o. , o vyslovení souhlasu za vlastníka sousedních pozemků p.č. 4422/62 v k.ú. Líšeň (svěřen MČ Líšeň ) a p.č. 6238/3 v k.ú. Líšeň (nesvěřen MČ Líšeň) se stavbou „Dům Nová Líšeň „ 
VII.20/7/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
8.  Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno –Líšeň k 30.09.2016.
VII.20/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
9. Projekt Výstavba nafukovací haly – žádost o dotaci.
VII.20/9/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá
 
10. Žádost Rodinného centra Pastelka o.s. o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno –Líšeň na rok 2016.
VII.20/10/2300 matriál stažen Ing. Dvořáková
 
11. Úprava plánu hospodaření  VHČ domy č. 1/2016.
VII.20/11/SML výsledek hlasování Ing. Čapková
 
12. Úprava plánu hospodaření VHČ domy č. 02/2016.
VII.20/12/SML výsledek hlasování Ing. Čapková
 
13. Harmonogram oprav bytového fondu v MČ Brno – Líšeň v letech 2017 – 2026.
VII.20/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
14. Žádosti o uzavření splátkového kalendáře. 
VII.20/14/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
14A. Žádost Black Ice z.s. o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno-Líšeň. 
VII.20/14A/2600 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
15. Interpelace
16. Diskuse
17. Projednání zápisů z finančního výboru  a kontrolního výboru
18. Kontrola usnesení
19. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 16. 11. 2016.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů