Rozhodnutí města Brna k lokalitě Houbařská – Novolíšeňská a lokalitě Střelnice

Zpátky
Rozhodnutí města Brna k lokalitě Houbařská – Novolíšeňská a lokalitě Střelnice
Zastupitelstvo Líšně požadovalo snížit výšku budoucí výstavby na Střelnici a nezhoršovat situaci na poli Houbařská - Novolíšeňská. Zastupitelé m. Brna nás podpořili.
Dne 9. 2. 2016 se uskutečnila v sále radnice veřejná debata za účasti náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města pana Mgr. Martina Andera.
Náměstek primátora prezentoval snahu současného vedení města vycházet vstříc potřebám městských částí a připravenost se aktivně jednotlivým oblastem věnovat.
Právě proto mně zaskočil postoj Odboru územního plánování MMB, který spadá do působnosti pana náměstka Andera a to především ke změnám ve 44. souboru změn Územního plánu města Brna týkajících se změn IPP – tedy výšky a hustoty zástavby.
 
1.) Změna číslo 36/15-I, MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Houbařská, ul. Novolíšeňská
 
Prověřit možnost navýšení hodnoty IPP 0,5 a 0,6 v plochách pro bydlení až o 20 %.
 
Zastupitelstvo Líšně a pan náměstek Ander neodporučili navýšení s tím, že stávající IPP je dostatečné k efektivnímu využití pozemků. Avšak Odboru územního plánování doporučil  zastavěnost navýšit!
Naštěstí to dopadlo dobře a zastupitelé města Brna změnu neschválili.
 
2.) Změna číslo 41/15-II, MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, ul. Střelnice – ul. Houbařská
 
Zastupitelstvo Líšně žádalo snížit hustotu a výšku zastavění z hodnoty IPP 0,6 na 0,2.

Náměstek primátora pro oblast rozvoje města pan Ander změnu nedoporučil, z obav, že změna by mohla vyvolat požadavky fyzických osob vlastnících po zemky v lokalitě dotčené změnou na finanční kompenzaci z rozpočtu města Brna.
Zamítavé stanovisko vydal i Odbor územního plánování s odůvodněním, že není důvodné hodnotu IPP v dané lokalitě z odborného hlediska měnit!

Zastupitelstvo města Brna navzdory nedoporučení pana náměstka a Odboru územního plánování změnu podpořilo.

Na závěr bych rád poděkoval všem aktivním občanům Líšně a zastupitelům města Brna za podporu.

Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň
více na: www.brno-lisen.cz
 

Související články

Mimořádné zastupitelstvo k novému územnímu plánu 24. 4. 2024 O Líšni Reportáže a videa o Líšni
Francouzské vojsko v Líšni. 12. 4. 2024 O Líšni Historie
Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Přijďte vyjádřit svůj názor na Líšeň 31. 5. 2023 O Líšni Diskuze s občany Téma Život v Líšni
Práce na Strategickém plánu rozvoje městské části Brno-Líšeň pokračují 27. 2. 2023 Život v Líšni O Líšni Líšeňské noviny Diskuze s občany Životní prostředí
Společně to zvládneme! - (slovo starosty) 18. 4. 2020 Aktuality O Líšni
Návštěva Kanceláře architekta města Brna 30. 1. 2017 O Líšni
Plánovaná výstavba Novolíšeňská – Kubelíkova 14. 11. 2016 O Líšni
1 2

Seznam reakcí na článek

Napsal(a) Ing.Výduch25. 1. 2017 17:14:39
Dlouhodobě sleduji jednání pana Andera na Magistrátu. Jeho jednání a postupy lze označit za NEDŮVĚRYHODNÉ. Bude nutné mu to připomenout až se opět bude ve volbách snažit proniknout do vyšší politiky na brněnský Magistrát.Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 25. 1. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů