Společně to zvládneme! - (slovo starosty)

Zpátky

V době, kdy píšu tento článek, počet nakažených koronavirem pomalu klesá. Za optimistickými čísly je především odhodlání občanů, kteří svou disciplinovaností zvládli zabránit šíření pandemie v České republice. Tato krize se v mnohém liší od jiných, kdy povodeň strhává budovy nebo plameny berou střechu nad hlavou. Tato krize je jaksi plíživá a vyžaduje dlouhodobější opatření než okamžitou humanitární pomoc – navíc se s ničím obdobným nikdo z nás nesetkal, a tak vykročit správným směrem vyžaduje mnoho úsilí a odhodlání, abychom nenapáchali více škody než užitku.

Není ještě zdaleka vyhráno. Počet nakažených ve světě, a především v Evropě je enormní a strategie některých zemí je přesně opačná než naše. Takže vymýtit pandemii v našem globalizovaném a propojeném světě prostě nebude možné. Například Švédsko, Nizozemí a Anglie nastoupili cestu promoření celé populace. Chtějí tím získat imunitu, neboť panuje přesvědčení, že jakmile se opatření uvolní, tak opět budou vznikat nová epicentra nákazy a nelze celou společnost na věky držet v karanténě. Čeká nás období, kdy se nákaza bude pomalu přelévat Evropou do doby, než získáme imunitu nebo nalezneme účinnou vakcínu.

V Líšni jsme přijali mnohá opatření, která dříve nebo později doporučila vláda nebo město Brno. Úřad jsme nezavřeli, a tak i jeho otevření vládním nařízením nepřineslo žádnou změnu, neboť jsme v tomto režimu fungovali od začátku vyhlášení nouzového stavu. Zastavili jsme probíhající investiční akce a nyní je opatrně opět rozjíždíme. Blokové čištění bylo odloženo apod.

Pro občany jsme ve spolupráci s Rodinným centrem Pastelka zajistili sběr a rozvoz roušek občanům, kteří si je vlastními silami nemohli zajistit. Dále jsme roznesli roušky do malých obchodů a domovu zvláštního určení pro seniory. Přidali jsme linku pomoci, kterou ve spolupráci s úřadem zajišťovalo RC Pastelka pro případy související s pandemií koronaviru. Profesionální linku pomoci zřídilo město Brno.

Rada městské části vyčlenila milión korun pro pomoc s dopady související s opatřeními vlády v nouzovém stavu. Situace je silně turbulentní a opatření ze strany státu se mění téměř každý den. Je v tom trošku zmatek, ale dá se to zvládnout. Nemá cenu jednání vlády kritizovat, pokud se nepokusí stát situace zneužít k omezení práv občanů nebo obcí. Doufejme, že je to lichá obava. Drobných opatření je nespočet a samozřejmě, že nebudeme, jakkoliv sankcionovat opožděné platby, kdy je prokázaná souvislost s opatřeními vlády v nouzovém stavu. Posun splátek považujeme za samozřejmost – je však třeba uzavřít splátkové kalendáře.

Stran pomoci ve smyslu darů a půjček jsem založil poradní sbor starosty složený ze zastupitelů napříč politickým spektrem. Jeho předsedou se stal Dalibor Levíček ze Sousedů. Sbor se zabývá pomocí fyzickým a právnickým osobám, které to potřebují a kterým nikdo jinde nepomohl. Na základě poradního sboru by měl vzniknout dočasný výbor zastupitelstva, který bude posuzovat formu a rozsah pomoci v souvislosti s koronavirem. Oceňuji, že se aktivně zapojuje s konstruktivními návrhy i opozice.

Je důležité pomoci tam, kde stát, Brno nebo Jihomoravský kraj nepomohl a pomoc je opodstatněná a nepřekrývá se s jinou pomocí od států či dalších samospráv.

Čeká nás nyní postupný návrat do normálního chodu společnosti a zároveň hrozí, že se opět rozhoří ohniska nákazy koronaviru.

Čeká nás nelehká doba, věřím, že pokud budeme odhodlaní a disciplinovaní, tak to zvládneme.

Váš Břetislav Štefan, starosta

Související články

Mimořádné zastupitelstvo k novému územnímu plánu 24. 4. 2024 O Líšni Reportáže a videa o Líšni
Francouzské vojsko v Líšni. 12. 4. 2024 O Líšni Historie
Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Život v Líšni O Líšni Starosta LN-Zprávy z radnice
Přijďte vyjádřit svůj názor na Líšeň 31. 5. 2023 Téma Život v Líšni O Líšni Diskuze s občany
Pobočka Knihovny Jiřího Mahena na Jírové slaví 20 let svojí činnosti 17. 4. 2023 Aktuality Život v Líšni
Informace k záměru pronájmu majetku obce – kavárna Rokle, termín prohlídky prostor 28. 2. 2023 Život v Líšni Aktuality Rokle
Práce na Strategickém plánu rozvoje městské části Brno-Líšeň pokračují 27. 2. 2023 Život v Líšni O Líšni Líšeňské noviny Diskuze s občany Životní prostředí
1 2 3 4 6 8 10
Poslední úprava: 18. 4. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů