Návštěva Kanceláře architekta města Brna

Zpátky
Návštěva Kanceláře architekta města Brna

Dne 25. 1. 2017 navštívil naši městkou část ředitel Kanceláře architekta města Brna pan Sedláček se svými kolegyněmi. Setkání bylo velmi zajímavé, protože pan ředitel Sedláček nám vysvětlil kompetence a pracovní náplň Kanceláře architekta města Brna.

Důležité pro mě, jako starostu, bylo zjištění, že Kancelář architekta města Brna je odborným poradním orgánem samosprávy města Brna pro řízení v lokalitách celoměstského významu. S panem ředitelem jsme řešili, že dle Statutu města Brna, článku 5 – primátor města Brna -

h) zastupuje město jako účastníka řízení v územních řízeních o umístění stavby, o změně využití území a o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, a to v případě staveb a území celoměstského zájmu dle Přílohy č. 8 tohoto Statutu, v případě staveb a území, které zasahují na území dvou a více městských částí a v územních řízeních na území sousedních obcí,

a dle přílohy č. 8 Statutu města Brna, stavby a území celoměstského významu - Bydlení:

-          výstavba staveb pro bydlení v rozvojových lokalitách o výměře větší než 2,0 ha, nebo rozvojových lokalitách, v nichž má být celkem realizováno více než 100 bytových jednotek v bytových domech nebo 25 bytových jednotek v rodinných domech nebo bytové objekty s výměrou hrubé podlažní plochy větší než 10 000 m2.

Pan ředitel mi dal za pravdu, že dle Statutu města Brna, článku 78 – vzájemná součinnost města a městských částí[10] V řízeních, ve kterých město zastupuje dle čl. 5 odst. [2] písm. h) a i) tohoto Statutu primátor města Brna, město požádá dotčené městské části o stanovisko.

Vzhledem k lhůtě stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, § 83, odst. (1) Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, mi pan ředitel Kanceláře architekta města Brna potvrdil moji domněnku, se nedá odvolání k řízením většinou stihnout, natožpak získávat vyjádření samosprávy městské části.

Díky této informaci a vzhledem k tomu, že Líšeň je jednou z největších rozvojových oblastí města Brna, mám jisté obavy o budoucí podobu výstavby v Líšni.

Na základě toho, že jsem si vědom toho, že hájím občany Líšně, jsem tedy požádal pana ředitele Kanceláře architekta města Brna o pomoc se změnou Statutu města Brna, kdy by se pravomoci městských částí zvýšily, například tím, že by byly současně s panem primátorem účastníky řízení.

Mgr. Břetislav Štefan

starosta MČ Brno - Líšeň

 

 

 

 

Související články

Mimořádné zastupitelstvo k novému územnímu plánu 24. 4. 2024 O Líšni Reportáže a videa o Líšni
Francouzské vojsko v Líšni. 12. 4. 2024 O Líšni Historie
Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Přijďte vyjádřit svůj názor na Líšeň 31. 5. 2023 Téma Život v Líšni O Líšni Diskuze s občany
Práce na Strategickém plánu rozvoje městské části Brno-Líšeň pokračují 27. 2. 2023 Život v Líšni O Líšni Líšeňské noviny Diskuze s občany Životní prostředí
Společně to zvládneme! - (slovo starosty) 18. 4. 2020 Aktuality O Líšni
Rozhodnutí města Brna k lokalitě Houbařská – Novolíšeňská a lokalitě Střelnice 25. 1. 2017 O Líšni
Plánovaná výstavba Novolíšeňská – Kubelíkova 14. 11. 2016 O Líšni
1 2

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 30. 1. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů