Průběh tradičního "Silvestrovského pochodu" 2013

Zpátky
Průběh tradičního "Silvestrovského pochodu" 2013

Konec kalendářního roku 2013 byl pro členy Sportovní komise MČ Brno-Líšeň a jejich stálé příznivce jako každoročně pevně spjat se Silvestrovským pochodem.

Pořadatelské zajišťování této stále populárnější akce začíná již v listopadu, pořadatelé se snaží neopomenout žádnou maličkost v organizaci. Přesto je vždy něco, co se nedá u takového typu akce naplánovat.

První neznámou je vždy počasí. To, které panovalo koncem loňského roku, bylo spíše předjarní. Zima jako by váhala převzít vládu, kterou ji ukládá datum v kalendáři a s tím spojené roční období. Po sněhu nebylo ani památky, slunečné dny se střídaly s mlhavými.
A zrovna takový den, umocněný občasnými dešťovými přeháňkami, byl k mání na svátek sv. Silvestra. Přes všechny tyto okolnosti si cestu na start v Mariánském údolí našlo rekordních 720 turistů nejen z Líšně, ale i z jiných částí jižní Moravy. A právě tato skutečnost je druhou velkou neznámou. Pod náporem účastníků pochodu kolabovala mezi devátou a desátou hodinou autobusová MHD č. 55 dopravující zájemce na start. Nastoupit do autobusů bylo především pro občany z Líšně téměř nemožné. Ukazuje se však, že věhlas této procházky malebným líšeňským okolím je již tak velký, že jej nemohou ovlivnit ani rozmary počasí či dopravní problémy. Důvodů stoupajícího zájmu o pochod bude jistě více, ale mezi hlavní bych zařadil výbornou práci pořadatelského týmu, který na jednotlivých stanovištích odvádí vždy skvělou práci. Našli se mezi pochodujícími kritici, kteří nám vytýkali přetížení dopravy nebo postupný nedostatek určitých zdarma podávaných pochutin na tradičních stanovištích, drtivá většina putujících však vyjadřovala během akce pořadatelům svůj dík.

Kontrolní stanoviště mají dlouhá léta ustálené pořadatelské obsazení. Na Muchově boudě bývají vždy manželé Šabatovi, stanoviště nad hřbitovem zajišťují představitelé líšeňské radnice v čele se starostou. V lesním lomu pořádá každoročně pro všechny soutěživé malou dovednostní soutěž František Kalandra. Tentokrát měli účastníci pouze pomocí čichu určit druh tekutiny, která se nacházela v neprůhledné lahvičce. Hrací kostkou si vylosovali mezi šesti druhy tekutin jedinou. Ten, kdo správně označil v soutěži nazvané ,,Čuchni si“ vybraný vzorek, byl odměněn nejen drobným dárkem, ale získal také titul ,,Silvestročich 2013“ a červeně byl označen jeho nos. Zájem mezi pochodujícími byl obrovský, nekonečnou frontu zájemců pomáhala Františkovi zvládat jeho manželka. Jako vždy se zde mohli účastníci pochodu občerstvit dobrým horkým čajem.

Výdej kartiček na startu i udílení diplomů, drobných dárků, občerstvení a sladkostí v cíli již dlouhá léta zařizuje J. Baláková s J. Ventrubou. Pro všechny, kteří vydrželi i přes nepřízeň počasí putovat až do cíle na líšeňské radnici, umožnilo také letos vedení radnice ukončení akce v zázemí velkého sálu. Poté se mohli zájemci přesunout do restaurace Potrefená husa, která stejně jako loni skvěle zvládla jejich dopolední nápor a poskytla všem dostatečně velké občerstvení.

Zajištění účastnických kartiček a diplomů v tradiční grafické úpravě leželo i tentokrát na bedrech M. Hrazdíry. Protože si naše akce zakládá na dlouholeté tradici, bylo také tentokrát samozřejmé, že celou trasu pochodu zachytil objektivem svého fotoaparátu jeho stálý účastník P. Dostál. Velice vstřícné je každý rok jednání s vedením kuchyní Gymnázia Integra a ZŠ Novolíšeňská v zapůjčení nádob na občerstvení, za což si zaslouží můj dík. Moje poděkování patří kromě již výše zmíněným také dalším členům sportovní komise a jejich příznivcům a to: J. Sedláčkovi, B. Štefanovi, H. Konrádové a v neposlední řadě mým nejbližším a dalším nejmenovaným, bez jejichž pomoci bychom se neobešli.
Partnerem akce bylo Kulturní centrum Líšeň.

Všem účastníkům výšlapu, pochodujícím i pořadatelům děkuji za zdárný průběh akce a přeji vše nejlepší v nastávajícím roce 2014.
Ladislav Breicetl

Poděkování a pár fotografií účastnice pochodu

 

Fotografie od pana Dostála a účastníků pochodu:

 

Fotogalerie

Související články

Silvestrovský pochod 2015 - vzpomínka 11. 1. 2016 Sport - archiv
Vyhodnocení turnaje neregistrovaných ve stolním tenisu 23. 11. 2015 Sport - archiv
Výsledky tenisového turnaje ve dvouhře 2015 15. 6. 2015 Sport - archiv
Výsledky přehazované žáků 2. a 3. tříd 11. 5. 2015 Sport - archiv
Zhodnocení akce "Spalování tuků" 4. 5. 2015 Sport - archiv
Výsledky turnaje ve stolním tenisu 20. 2. 2015 Sport - archiv
Silvestrovský pochod 2015 - silvestrovská ohlédnutí 12. 1. 2015 Sport - archiv
Prosincové cvičení pro ženy 7. 1. 2015 Sport - archiv
1 2 3 4 5 7 9
Poslední úprava: 13. 1. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: