Násilí do rodiny nepatří

Zpátky
Násilí do rodiny nepatří

Násilí na seniorech může mít různou podobu od ekonomického vykořisťování, příslibu péče podmíněného převodem majetku, vydírání, vyhrožování, zastrašování, ponižování, odpírání uspokojení základních potřeb, zamykání, omezování pohybu, postrkování, až po zanedbání péče (otoky, podvýživa, dehydratace, proleženiny), facky, nastavování překážek do cesty apod. Na první pohled i nevýrazné formy ubližování mohou mít fatální důsledky na psychickou a fyzickou kondici seniora. Počátky mohou být nenápadné a plíživé. Útoky postupně nabývají na intenzitě a frekvenci. Nebývá ojedinělý takzvaný cyklus domácího násilí, charakteristický střídáním klidných a násilných období, který komplikuje vymezení se oběti vůči prožívanému příkoří.

S přibývajícím věkem ubývá fyzických sil, sociálních kontaktů a zároveň přibývá zdravotních omezení či potíží. Dříve plně samostatná osoba se tak může přechodně nebo dlouhodobě dostat do situace, kdy se stane na druhých nebo jejich pomoci závislou. Takováto proměna postavení v podmínkách sociální izolace se při nerespektování lidské důstojnosti může prohloubit až do podoby nadvlády jedné strany nad druhou, kdy násilná osoba získává kontrolu a moc nad obětí tohoto násilí. U seniorů lze kromě domácího násilí rovněž hovořit i o tzv. ústavním (institucionalizovaném) násilí, kterého se dopouští pracovníci zdravotní či sociální služby, pečovatelé, personál v nemocnicích, léčebnách, domovech pro seniory apod.

Vyhledání pomoci komplikuje seniorům nejen závislost na péči násilné osoby, zdravotní omezení nebo sociální izolace, ale především povaha vztahu s násilnou osobou, kterou nezřídka bývají děti nebo vnoučata seniora. Časté jsou pocity viny, že si za násilí může senior sám, protože dítě „špatně vychoval“. Kroky k vyřešení situace může seniorovi ztěžovat obava ze ztráty blízké (i když násilné) osoby a strach ze samoty. V procesu odpoutávání od násilné osoby tak může sehrát roli jak blízké okolí, tak odborní pracovníci, kteří mohou seniorovi nabídnout tolik potřebnou podporu, poradenství a ujistit jej, že za násilí je odpovědná pouze násilná osoba.

Pokud zažíváte násilí v rodině, partnerském či manželském vztahu nebo jste svědkem násilí a chcete oběti pomoci, nebojte se vyhledat odbornou pomoc!

V Brně a Jihomoravském kraji pomáhá obětem domácího a sexuálního násilí Persefona o. s. Díky finanční podpoře Ministerstva vnitra ČR realizuje v letošním roce Persefona v rámci projektu „Prevence domácího násilí osob seniorského věku“ aktivity zahrnující vzdělávání veřejnosti (kurzy, besedy a přednášky), ale také přímou pomoc seniorům v Jihomoravském kraji formou odborného sociálního, právního a psychologického poradenství.
Přijďte se k nám poradit! Rádi vám pomůžeme.

 logo_persefona

Tým pracovnic Persefony o. s.
Jiráskova 8, Brno 602 00
[obfuscate_1_|106|106|110|88|92|109|97|58|107|95|109|111|92|94|110|110|91|41|93|117]
[obfuscate_1_|94|106|105|88|91|104|110|91|110|99|103|101|55|104|100|114|109|96|96|106|106|88|38|98|122]
www.persefona.cz

tel.: 545 245 996
mobil: 737 834 345

Související články

Novoroční koncert - skvělý dárek k Vánocům pro držitele Senior pasu 13. 12. 2021 Kultura Senioři
Pozvánka na kurzy pro seniory - Právní minimum 2. 9. 2021 Senioři
Seniorská obálka - I.C.E. karta 19. 5. 2021 Senioři Aktuality
Setkání Líšeňských jubilantů 2021 28. 3. 2021 I. místostarostka Senioři
Program Klubu seniorů na 1. čtvrtletí 2021 6. 1. 2021 Senioři
Starosta: Spolu postavme domov pro seniory v Líšni 1. 10. 2020 Starosta Senioři Dům pro seniory
Vondráčková: Dům pro seniory v Líšni? 23. 9. 2020 Senioři Dům pro seniory Zastupitelstvo
Program pro seniory? Jen pravidelné scházení, zní kritika 1. 7. 2020 Život v Líšni Senioři
1 2 3 4 5 6 8
Poslední úprava: 18. 11. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: