Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům

Zpátky
Masarykova univerzita otevírá dveře seniorům

Seniorské vzdělávání má své pevné místo na řadě veřejných vysokých škol.

V současné době studuje na univerzitách třetího věku (dále jen U3V) přibližně 2 % seniorské populace České republiky (cca 40 000 osob). Přijďte i Vy rozšířit jejich řady!Vzdělávání v seniorském věkunapomáhá k udržení kvality života přívětivým a důstojným způsobem.Základním úkolem U3V je zprostředkovat seniorům nové poznatky, vědomosti, dovednosti, obory a technologie.  Posláním kurzů U3V je též stimulace k aktivitě.

Pilířem Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě je Všeobecně zaměřený kurz, který trvá osm semestrů a je zaměřen na otázky zdravého a smysluplného životního stylu ve vyšším věku. Přednášky v tomto kurzu mají víceoborový charakter a na jejich obsahu se podílí všech 9 fakult MU.  Tahákem je tříletý kurz jehož název Dějiny umění hovoří za vše. Ve spolupráci s  Moravským zemským muzeem organizujeme jednoletý přednáškový cyklus týkající se výsledků bádání v oboru přírodních a společenských věd. Pro účastníky U3V jsou nad tento rámec pořádány tematické krátkodobé kurzy zaměřené na informační technologie, cizí jazyky, pohybově-relaxační aktivity, otázky a problémy z oblasti humanitních i přírodních věd.V programu nechybí ani jednodenní exkurze vztahující se k obsahu přednášek či tematických kurzů.

Vzdělávání na U3V na Masarykově univerzitě má formu přednášek, cvičení, seminářů a exkurzí, účastníci mohou využívat studovny a knihovny. Přednášky trvají 2 vyučovací hodiny a konají se jednou za čtrnáct dnů (od října do května). Účastníkem programu U3V může být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má úplné středoškolské vzdělání s maturitou. Vzdělávání je bezplatné, každoročně se hradí pouze zápisné, které bylo pro akademický rok 2014/2015 stanoveno na 800 Kč. Absolvent U3V obdrží osvědčení na slavnostní promoci.

Další podrobnosti o Univerzitě třetího věku Masarykovy univerzity včetně fotografií a videoukázek našich aktivit najdete na www.u3v.muni.cz

 

Fotogalerie

Související články

Setkání a gratulace líšeňským jubilantům v roce 2022 6. 4. 2022 I. místostarostka Život v Líšni Senioři
Právo pro seniory I. 16. 3. 2022 Senioři
Čtvrtletník pro brněnské seniory Senior Žurnál 15. 2. 2022 Senioři
Novoroční koncert - skvělý dárek k Vánocům pro držitele Senior pasu 13. 12. 2021 Kultura Senioři
Pozvánka na kurzy pro seniory - Právní minimum 2. 9. 2021 Senioři
Seniorská obálka - I.C.E. karta 19. 5. 2021 Senioři Aktuality
Setkání Líšeňských jubilantů 2021 28. 3. 2021 I. místostarostka Senioři
1 2 3 4 5 7 9
Poslední úprava: 30. 4. 2014.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: