Komise bytová

Zpátky

Volební období 2022 - 2026, počet členů je 9.

Kontakt

 Členové

  • Jiří Čech - předsedkyně
  • Silvie Dražanová
  • Monika Hrachovinová
  • Mgr.Tereza Karafiátová
  • Vlasta Marková
  • Oldřich Peprla
  • Mgr.Michal Sadílek
  • Radim Sikora
  • Ing. Josef Šiška

Jak funguje bytová komise

Bytová komise je poradním orgánem Rady MČ Brno-Líšeň a velmi úzce spolupracuje s pracovníky majetkoprávního odboru ÚMČ Brno  - Líšeň, kteří mají na starosti problematiku obecního bydlení. Na svých měsíčních setkáních se zabývá všemi záležitostmi, které se týkají nájemního bydlení v obecních bytech.

MČ Brno – Líšeň spravuje 2323 obecních bytů. Více bytů spravuje už jen MČ Brno–střed a Brno-sever. Přidělování bytů se řídí Postupem a kritérii pro výběr žadatelů o pronájem obecních bytů v MČ Brno – Líšeň, který vychází z Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna. Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna byla schválena v roce 2017, aktualizovaná v roce 2020 a jsou jednotná a závazná pro všechny MČ Statutárního města Brna. Pořadí žadatelů, kteří jsou zařazeni, na základě doložených dokladů, do jedné ze čtyř  skupin, je zveřejněno na našich stránkách – www.brno-lisen.cz, pod odkazem potřebuji si vyřídit, bydlení, kde také naleznete veškeré potřebné dokumenty a formuláře týkající se obecních bytů, jak pro stávající nájemce, tak i pro nájemce budoucí - https://www.brno-lisen.cz/potrebuji-si-vyridit/bydleni/c2

Komise se zabývá také záležitostmi, které se týkají zúžení, rozšíření, prodloužení nájemních smluv, dohodami o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemních smluv, žádostmi o slevy na nájemném a přechody nájmu. Jedním z dalších úkolů je posuzování splátkových kalendářů, ke kterým se přistupuje na základě žádosti nájemce v případě, že je nájemce v prodlení s platbou nájemného a záloh na poskytované služby spojené s užíváním obecního bytu. Ve většině případů komise splátkový kalendář doporučí RMČ ke schválení. Splátkový kalendář je cesta, jak pomoci nájemníkům překonat a vyřešit jejich problém s neuhrazenou platbou případně platbami, které jsou již po splatnosti.  Jsou ale i situace, kdy ani splátkový kalendář nepomůže a s nájemci je ukončen nájemní vztah. Naštěstí se tato situace děje v Líšni zcela výjimečně.

Z Bytové komise se dle jednacího řádu komisí pořizuje zápis, který však není vzhledem k citlivým údajům zveřejňován. Zápisy jsou v plném znění (pouze pro členy ZMČ) a v upravené formě (bez osobních údajů) uloženy na sekretariátu ÚMČ k nahlédnutí.

 

Související články

Jednací řád komisí Rady městské části Brno-Líšeň Stáhnout soubor 30. 11. 2021 Komise RMČ
Komise pro Líšeňské noviny 9. 1. 2019 Komise RMČ
Komise kultury 5. 12. 2018 Komise RMČ
Komise sportovní 5. 12. 2018 Komise RMČ
Komise bezpečnosti 5. 12. 2018 Komise RMČ
Komise životního prostředí a veřejného prostoru 5. 12. 2018 Komise RMČ
Komise stavební 5. 12. 2018 Komise RMČ
Komise dopravy 5. 12. 2018 Komise RMČ
1 2
Poslední úprava: 18. 12. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů