Bydlení

Název situace Odpovědná osoba
Žádost o pronájem obecního bytu Jitka Pavlíková
Telefon: 544424867
Dveře č.: 205
Dohoda o vzájemném postoupení práv a povinností ze smluv o nájmu bytu ve vlastnictví st. města Brna (dříve výměna bytu) Jitka Pavlíková
Telefon: 544424867
Dveře č.: 205
Přechod nájmu bytu Jitka Pavlíková
Telefon: 544424867
Dveře č.: 205
Změna počtu osob v obecním bytě Jitka Pavlíková
Telefon: 544424867
Dveře č.: 205