Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novolíšeňská, Škola bez překážek

Zpátky

dotace EU hlavička

Místo realizace projektu:                                           Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, p. o.
                                                                                   Novolíšeňská 10, 628 00 Brno-Líšeň
                                                                                   Základní škola, Brno, Masarova 11, p. o.
                                                                                   Masarova 11, 628 00 Brno-Líšeň

______________________________________________________________________________

Termín realizace projektu:                                                         květen 2017 – srpen 2020

Skutečné náklady:                                                                          5 126 200,04 Kč

Výše dotace:                                                                                    4 613 580,- Kč

Podíl dotace na skutečných nákladech:                                 90 %

_______________________________________________________________________________

Schodolez Masarova projekt (2)Základní školy Masarova a Novolíšeňská nemají výtahy, budovy jsou tedy nepřístupné pro tělesně postižené žáky, pro členitost jednotlivých pavilónů nestačí pouze instalace výtahu, je pořízen i schodolez. Pro základní školu Novolíšeňská, která rozšiřuje kapacitu výuky v oblastech komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách, technických a řemeslných oborech, práce s digitálními technologiemi, se pořizuje moderní ICT vybavení.

Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Novolíšeňská

Cílem projektu byla modernizace odborných učeben, a to vybavením Projekt ZŠ Novolíšeňská (3)dvou učeben ICT technikou (stolní počítače, tiskárny, interaktivní tabule) a rozšíření kapacity výuky pořízením vozíku s 10 notebooky s vazbou na klíčové kompetence: komunikace v cizích jazycích, přírodních vědách, technických a řemeslných oborech, práce s digitálními technologiemi.

Projekt ZŠ Novolíšeňská (4)Výsledkem bude podpora výuky ICT technologií, podpora polytechnického vzdělávání, podpora výuky předmětu Svět práce a značná podpora výuky cizích jazyků.

Důvodem modernizace je neustálý vývoj digitálních technologií, proto je nutné, aby žáci byli vzděláváni v prostředí nových technologií a byli tak na trhu práce konkurence schopní.

Cílem je podpora inkluzivního vzdělávání, cílem je zajistit fyzickou dostupnost a bezbariérovost základní školy a výsledkem projektu je zbudování 1 ks nového výtahu a 1 ks schodolezu v třípodlažní budově školy, Výsledkem je třípodlažní budova celá školy bez bariér, budova je dostupná pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace.

Součástí projektu byla úprava venkovního prostranství – zeleň, výstupem je úprava zelených ploch před hlavním vstupem do budovy školy.

ICT učebny (5)ICT učebny (3)ICT učebny (2)

NovolíšeĹská (3) - kopieNovolíšeĹská (2) - kopie

Škola bez překážek (ZŠ Masarova)Masarova (2) - kopie

Cílem projektu byla podpora inkluzivního vzdělávání, cílem je zajistit bezbariérové prostředí pro tělesně postižené žáky, které vyučujeme. Po vybudování 1 ks výtahu v pavilonu B a 1 ks schodolezu v pavilonu C školní budovy budou moci žáci upoutaní na vozík spolu se svými asistenty navštěvovat bez omezení všechny odborné učebny ve všech čtyřech pavilonech školy. Výtah v pavilonu B propojí všechna poschodí budovy, mimo pavilon C. V pavilonu C bude schodolez pokrývat obě podlaží. Budova školy je složena ze 4 navzájem propojených pavilónů A, B, C a D.

Součástí projektu byla úprava venkovního prostranství – zeleň, výstupem je úprava zelených ploch před hlavním vstupem do budovy školy.

Projekt byl spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

Schodolez Masarova projekt (3)Schodolez Masarova projekt (3)Schodolez Masarova projekt (3)

 

 

Související články

My tři králové jdeme k Vám... 6. 2. 2021 Základní školy ZŠ Masarova
Slavnost Slabikáře 6. 2. 2021 Základní školy ZŠ Masarova
Aktivity matematického kroužku na ZŠ Novolíšeňská 6. 1. 2021 Školství Základní školy ZŠ Novolíšeňská
Den přírodních věd 1. 12. 2020 Základní školy ZŠ Novolíšeňská

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 2. 9. 2020.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů