Vyjádření Sousedů z Líšně k dotaci Líšeň sobě z.s.

Zpátky

Líšeňské ostatky si i přes svou krátkou historii zajistily místo mezi „tradičními“ líšeňskými akcemi. Jednoznačně za to můžeme poděkovat lidem, kteří byli u jejich zrodu a podílejí se dodnes na jejich organizaci. Také je potřeba zmínit, že by tato akce pravděpodobně nikdy nevznikla bez podpory MČ formou dotací. Přesně takto by podle nás měla fungovat spolková činnost v Líšni, kdy se aktivní lidé podílejí na kulturním či sportovním životě obce za pomoci radnice.

Vítáme, že radnice vyslyšela žádost o přednostní projednání dotace týkající se Líšeňských ostatků, tak aby spolek Líšeň sobě, který má na starosti maškarní část a výzdobu Dělňáku, věděl již před samotnou akcí, s jakými finančními prostředky může počítat. Nicméně si myslíme, že systém dotací by měl být nastaven tak, aby se všechny žádosti projednávaly současně a mohly být schváleny před započetím kalendářního roku, na který je žádost podána. Poskytlo by to zastupitelům lepší přehled o tom, jak je celý balík dotací rozdělen mezi všechny žadatele.

Jako velmi nešťastné nám přijde i konkrétní znění usnesení, které požadovanou dotaci krátí v položce organizace a dramaturgie maškar. Koaliční zastupitelé se rozhodli pokrýt jen materiální zabezpečení akce, ale vymyšlení a koordinaci její samotné koncepce už ne. To nedává smysl! Je to jako plánovat dům bez architekta a stavbyvedoucího a čekat, že jej dělníci bez stavebních výkresů z hromady cihel nějak postaví sami, když už loni jeden pod vedením stavebního inženýra postavili. Zdůvodněním pana starosty pro vypuštění této položky bylo, že by akce měla být založena na dobrovolnosti.

Z osobní zkušenosti víme, že všichni, kdo se účastní ostatků jako maškary, to dělají dobrovolně a ve svém volném čase. A není to jen o tom obléci si masku a „obejít“ v ní průvod. Maškaru musí někdo vyrobit či opravit, domluvit si scénky, které se odehrávají na jednotlivých zastaveních průvodu. Někdo musí dát dohromady muzikanty a secvičit písně. Bakchus, který maškary vede, má vždy k dispozici i celý scénář akce, který se připravuje na každý rok nový. A jako každý správný cirkus i Ostatky musí mít svého principála. Tím je Pavla Dombrovská, která otevřeně v žádosti uvedla, nakolik si cení svůj čas strávený organizováním a dramaturgií této akce. Můžeme diskutovat o tom, zda je 10 000 Kč za organizaci takové akce moc nebo málo. Úplné vypuštění této položky ale dává najevo pohrdání prací aktivních lidí.

Principem, který vyznáváme je otevřenost a transparentnost. Občané a spolky jsou pro nás partneři, které nechceme trestat, za to, že sdělují úřadu v žádostech pravdivé údaje. Pokud je dotace krácena, měl by být žadatel jasně informován o důvodu této změny. I přesto věříme, že se s maškarami na Líšeňských ostatcích setkáme. Jako každý rok přiložíme ruku k dílu i my!

Za Sousedy z Líšně.

Ondřej Zendulka, Dalibor Levíček, Michal Sadílek

 

Související články

Jsem rád, že nade mnou Líšňáci ještě nezlomili hůl, říká starosta Břetislav Štefan 13. 12. 2023 Starosta Život v Líšni O Líšni LN-Zprávy z radnice
Největší sběrný dvůr odpadů na Moravě 11. 9. 2023 Samospráva I. místostarosta Odpady LN-Zprávy z radnice
Územní řízení v lokalitě Novolíšeňská – Kubelíkova 13. 3. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zábava i práce – ohlédnutí za minulým mìsícem 20. 2. 2019 LN-Zprávy z radnice
Oživení Kotlanky i pokračování revitalizace polikliniky 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Zimní údržba komunikací 23. 1. 2019 LN-Zprávy z radnice
Martin Příborský (ODS) – nový II. místostarosta 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
I. mistostarostka -Vážení občané, 17. 12. 2018 LN-Zprávy z radnice
1 2 3 4 6 11 16 21

Seznam reakcí na článek

Nikdo dosud nevložil žádný příspěvek. Buďte první.

Zde prosím uveďte Vaše kontaktní údaje a text reakce na článek. Děkujeme.
Poslední úprava: 19. 2. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů