VIII.7. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 23.5.2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost MO MMB o opětovné projednání stanoviska MČ Brno -Líšeň k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 7891/2,7978/1,7891/1,7950/5,7950/2, v k.ú. Líšeň dle zaměření spol. MapKart s.r.o., č.zak.39/2018 a prodej nově vzniklé p.č. 7950/6 – 22 m2 v k.ú. Líšeň dle opravného geometrického plánu č. 4677-39/2018 do vlastnictví Tepláren Brno a.s. a p. MUDr. VlašínaŽádost MO MMB o opětovné projednání stanoviska MČ Brno -Líšeň k prodeji/pronájmu pozemků p.č. 7891/2,7978/1,7891/1,7950/5,7950/2,
VIII.7/5/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

6. Žádost pánů Miroslava Jiskry, bytem Okrouhlá č. 15, 625 00 Brno a Rostislava Jiskry, dle evidence katastru bytem tamtéž, na tiskopise MMB – Kanada, o odkoupení pozemků p.č. 4409,4417/13,4417/40, 4417/44 a 8533/1 v k.ú. Líšeň od stávajících vlastníků do majetku statutárního města Brna 

 

VIII.7/6/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

7. Žádost paní Věry Honsové, bytem Bačovského 278/6 Brno – Líšeň o odkoupení pozemku p.č. 3071/13 v k.ú. Líšeň (majetek m.Brna) zastavěného garáží v majetku paní Honsové, do jejího vlastnictví 

 

VIII.7/7/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

8. Žádost paní Heleny Paděrové, bytem Bačovského 278/6 Brno -Líšeň o odkoupení pozemku p.č. 3071/11 v k.ú. Líšeň (majetek m.Brna) zastavěného garáží v majetku paní Paděrové, do jejího vlastnictví 

 

VIII.7/8/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

9. Žádost paní Jitky Bětákové, bytem Bačovského 278/6, Brno – Líšeň o odkoupení pozemku p.č. 3071/10 v k.ú. Líšeň (majetek m.Brna) zastavěného garáží v majetku paní Bětákové, do jejího vlastnictví 

 

VIII.7/9/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

10. Žádost MO MMB o stanovisko k nabídce odprodeje části pozemků p.č. 5233,5232/17 a 5234 v k.ú.Líšeň (majetek m.Brna) k rozšíření zahrádek u rodinných domů na ul. Slavomírova, do vlastnictví majitelů rodinných domů a návrh pana Jaroslava Večeři o odkoupení pozemků p.č. 5233, 5237/17 a části p.č. 5234 do jeho vlastnictví nebo návrh na směnu vlastnictví p.č. 5237 (majetek p. J.Večeři) za p.č. 5232/17 a část p.č. 5234 v k.ú. Líšeň k výstavbě rodinného domu 

 

VIII.7/10/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi
 
11. Rozpočtová opatření č. 04/2019 a 06/2019
VIII.7/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

12. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 31.3.2019 

 

VIII.7/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

13. Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2018. Účetní závěrka MČ Brno -Líšeň za rok 2018 

 

VIII.7/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

14. Žádost SK Líšeň o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

 

VIII.7/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

15. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 

 

VIII.7/15/2600 materiál byl stažen JUDr. Vacková

 

16.
Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky (OZV) města Brna o místním poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem 

 

VIII.7/16/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

17. RMČ projedná projekt Komunitní centrum na Orlovně na své schůzi dne 22.5.2019 a stanovisko bude předloženo na zasedání ZMČ dne 23.5.2019

 

  výsledek hlasování  
 
18. Interpelace
19. Diskuse          
20. Projednání zápisu z finančního výboru 
21. Kontrola usnesení          
22. Závěr

 

 
 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 14. 5. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů