VIII.31. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 26.5.2022 se začátkem v 17:00 hodin, v sále radnice, ÚMČ Brno - Líšeň 

Ke  stažení

 

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.  

Dotazy občanů

 

6.

 

Vystoupení p. Blažek, p. Dospěl zástupci firmy CT Park  k dopravní situaci areál Zetor

 

7.

VIII.31/7/2000

hlasování

Žádost MO MMB o aktualizaci vyjádření k prodeji pozemků

Ing.Fleková

8.

VIII.31/8/2000

hlasování

Návrh OZV města  Brna o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Brna

Mgr. Staněk

9.

VIII.31/9/2600

hlasování

Úprava Zřizovací listiny Kulturního centra Líšeň

JUDr. Vacková

10.

VIII.31/10/2500

hlasování

Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 31.3.2022

Ing. Stehlík

11.

VIII.31/11/2500

hlasování

Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2021, Účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2021

Ing. Stehlík

12.

VIII.31/12/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 07/2022

Ing. Stehlík

13.

VIII.31/13/2500

hlasování

Revokace usnesení ZMČ Brno – Líšeň ze dne 11.2.2021

Ing. Stehlík

14.

VIII.31/14/2500

hlasování

Žádost SK Líšeň o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň

Ing. Stehlík

15.

VIII.31/15/2500

hlasování

Rozpočtové opatření č. 08/2022

Ing. Stehlík

16.

VIII.31/16/2000

hlasování

Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň pro období 2022 – 2026

p. starosta

16.

VIII.31/16A/2000

hlasování

Návrh na změnu usnesení zastupitelstva MČ Brno-Líšeň přijatého dne 16. 12. 2021 pod bodem 19, č.j. VIII.27/19/1110, ohledně termínu zasedání zastupitelstva na I. pololetí roku 2022, resp. do konce volebního období

p. starosta

17.

 

Diskuse

 

18.

 

Interpelace

 

19.

 

Projednání zápisu z kontrolního a finančního výboru

 

20.

 

Kontrola usnesení

 

21.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
IX.7. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 13. 9. 2023 Zastupitelstvo
IX.6. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 13. 6. 2023 Zastupitelstvo
IX.5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 4. 2023 Zastupitelstvo
IX.4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 3. 2023 Zastupitelstvo
IX.3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 2. 2023 Zastupitelstvo
IX.2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2022 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 12 16
Poslední úprava: 18. 5. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů