VIII.30. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 28.4.2022 se začátkem v 17:00 hodin, v sále radnice, ÚMČ Brno - Líšeň 

Ke stažení 

 

1.

 

Zahájení

 

2.

 

Schválení programu

 

3.

 

Volba návrhové komise

 

4.

 

Jmenování ověřovatelů zápisu

 

5.  

Dotazy občanů

 

6.

VIII.30/6/2000

hlasování

Žádost spol. FCMV Properties s.r.o., Na dračkách 19 zast.Ing.Ilonou Liškovou na základě plné moci o vyjádření do formuláře Návrh na dispozici s majetkem města k prodeji pozemků p.č. 9339 a 9340 v k.ú. Líšeň

Ing.Fleková

7.

VIII.30/7/2000

hlasování

Žádost o vyjádření k odkupu pozemku p.č. 770 v k.ú. Líšeň svěřeného MČ Líšeň

Ing.Fleková

8.

VIII.30/8/2000

hlasování

Žádost o vyjádření do formuláře Návrh na dispozici s majetkem města k prodeji části pozemků p.č. 8116,8123,8124 v k.ú. Líšeň

Ing.Fleková

9.

VIII.30/9/2500

hlasování

Novela obecně závazné vyhlášky č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky st. města Brna č. 11/2011

Ing. Stehlík

10.

VIII.30/10/2500

hlasování

Rozpočtová opatření č. 03-06/2022

Ing. Stehlík

11.

VIII.30/11/2600

hlasování

Neuplatnění předkupního práva města – chatka na pozemku města v zahrádkářské kolonii Zlámanky

JUDr. Vacková

12.

VIII.30/12/2600

hlasování

Návrh změn a doplňků Statutu města Brna

JUDr. Vacková

13.

VIII.30/13/2600

hlasování

Obecně závazná vyhláška st.města Brna č. 29/2020 o regulaci používání zábavné pyrotechniky – novela vyhlášky

JUDr. Vacková

14.

VIII.30/14/2600

hlasování

Obecně závazná vyhláška stat.města Brna o nočním klidu

JUDr. Vacková

15.

VIII.30/15/2600

hlasování

Obecně závazná vyhláška st.města Brna č. 20/2020 o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

JUDr. Vacková

16.

 

Diskuse

 

17.

 

Interpelace

 

18.

 

Projednání zápisu z kontrolního a finančního výboru

 

18.

 

Kontrola usnesení

 

20.

 

Závěr

 

Video

Související články

IX.2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2022 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2022 a 2023 8. 12. 2022 Zastupitelstvo
Volební období 2018 - 2022 29. 11. 2022 Zastupitelstvo
Pokračování přerušeného IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 16. 11. 2022 Zastupitelstvo
IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 26. 10. 2022 Zastupitelstvo
VIII.33. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 17. 8. 2022 Zastupitelstvo
VIII.32. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 15. 6. 2022 Zastupitelstvo
VIII.31. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 18. 5. 2022 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 8 12 15
Poslední úprava: 20. 4. 2022.
Kontakt: Nikola Peňásová, , tel.: 544424815

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů