VIII.12. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 19. 12. 2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost MO MMB o stanovisko k pronájmu /prodeji části pozemku p.č. 3089/1 v k.ú. Líšeň o výměrách 1,4 m2 a 2,3 m2 zastavěných stavbou kůlny a připlocením části pozemku k p.č. 3141 k.ú. Líšeň ve vlastnictví paní Valerie Špičkové 
VIII.12/5/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

6. Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2020

 

VIII.12/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Předkupní právo města – prodejna na pozemku města

 

VIII.12/7/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

8. Neuplatnění předkupního práva města – garáž na pozemku města

 

VIII.12/8/2600 - redigováno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

9. Neuplatnění předkupního práva města – garáž na pozemku města 

 

VIII.12/9/2600 - redigováno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

10. Termíny zasedání ZMČ Brno – Líšeň na I.pololetí r. 2020  

 

VIII.12/10/2000 výsledek hlasování starosta

 

11. Rozpočtové opatření č. 19 /2019  

 

VIII.12/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

12. Rozpočtové opatření č. 20 /2019 

 

VIII.12/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

13. Rozpočtové opatření č. 21 /2019 

 

VIII.12/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

14. Žádost spolku Český svaz bojovníků za svobodu o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

 

VIII.12/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

15. Žádost MČ Brno – Líšeň o finanční zápůjčku z rozpočtu města Brna na koupi prodejny na pozemku města

 

VIII.12/15/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

16. Úprava plánu hospodaření VHČ – domy č. 03/2019 rozpočtové opatření 

 

VIII.12/16/2800 výsledek hlasování Ing. Dryšl

 

16A.
Žádost Pionýr, z. s. - 91. pionýrská skupina HADY o změnu účelu části neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MC Brno-Líšeň na rok 2019

 

VIII.12/16A/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

 

17. Interpelace
18. Diskuse          
19.

Projednání zápisu z Finančního výboru, Kontrolního výboru,

 
20. Kontrola usnesení          
21. Závěr

 

 
 

Video

Související články

IX.5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 4. 2023 Zastupitelstvo
IX.4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 3. 2023 Zastupitelstvo
IX.3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 2. 2023 Zastupitelstvo
IX.2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2022 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2022 a 2023 8. 12. 2022 Zastupitelstvo
Volební období 2018 - 2022 29. 11. 2022 Zastupitelstvo
Pokračování přerušeného IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 16. 11. 2022 Zastupitelstvo
IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 26. 10. 2022 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 12 16
Poslední úprava: 11. 12. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů