VIII.11. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 21. 11. 2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Žádost manželů Marcely a Romana Stehlíkových, bytem Podolská 1735/30, 628 00 Brno o odprodej části pozemku p.č. 3602/1 v k.ú. Líšeň o výměře cca 5 m2 historicky zastavěného přístavbou koupelny k rodinnému domu Podolská 1735/30
VIII.11/5/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

6. Žádost MO MMB k návrhu spol. IMPERA line a.s. o stanovisko ke směně pozemků p.č. 1325/4,1325/6,1365/2,1365/3,1584/2 a 1584/5 v k.ú. Nový Lískovec, evidovaných v majetku spol. IMPERA line a.s., za pozemek p.č. 5089/1 v k.ú. Líšeň v majetku statutárního města Brna 

 

VIII.11/6/2000 výsledek hlasování Ing. Belcredi

 

7. Rozpočtové opatření č. 18/2019 

 

VIII.11/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Stanovení sazby poplatku z pobytu v souvislosti s novelizací zákona o místních poplatcích 

 

VIII.11/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň k 30.9.2019 

 

VIII.11/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

10. Žádost Líšeň sobě z.s. o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

 

VIII.11/10/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

11. Žádost Marie Urbánkové o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno -Líšeň 

 

VIII.11/11/2500- redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

12. Žádost o schválení splátkového kalendáře

 

VIII.11/12/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

13. Žádost o schválení splátkového kalendáře 

 

VIII.11/13/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

14. Návrh na změnu obecně závazných vyhlášek , kterými se stanoví spádové obvody mateřských škol a základních škol

 

VIII.11/14/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

15. Návrh na úpravu Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna 

 

VIII.11/15/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

16. Koncepce sociálního bydlení v Brně 

 

VIII.11/16/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

16A. Cyklostezka Stránská skála - Líšeň, Holzova

 

VIII.11/16A/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

 

17. Interpelace
18. Diskuse          
19.

Projednání zápisu z Finančního výboru, Kontrolního výboru ze dne 26.9.19, Kontrolního výboru ze dne 31.10.19, 

 
20. Kontrola usnesení          
21. Závěr

 

 
 

Video

Související články

IX.5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 4. 2023 Zastupitelstvo
IX.4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 3. 2023 Zastupitelstvo
IX.3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 2. 2023 Zastupitelstvo
IX.2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2022 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2022 a 2023 8. 12. 2022 Zastupitelstvo
Volební období 2018 - 2022 29. 11. 2022 Zastupitelstvo
Pokračování přerušeného IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 16. 11. 2022 Zastupitelstvo
IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 26. 10. 2022 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 12 16
Poslední úprava: 13. 11. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů