VIII.10. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň pro volební období 2018-2022 - materiály, záznam, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 10. 10. 2019 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení 
2. Schválení programu
3. Volba návrhové komise
4. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
5. Změna rozpočtu peněžních fondů na rok 2019 č. 1 
VIII.10/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Rozpočtové opatření č. 17/2019 

 

VIII.10/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Žádost Tenisového klubu Líšeň z.s. o výjimku z Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 

 

VIII.10/7/2500 bod byl stažen z progamu zasedání Ing. Stehlík

 

8. Odbor územního plánování a rozvoje MMB jako pořizovatel územně plánovací dokumentace dle ust. § 6 odst. 1 písm.a) ,§ 188 odst.3,§55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst. 1,2,3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) ve znění pozdějších předpisů , oznamuje veřejné projednání – Návrhů změn Územního plánu města Brna vybraných ke zkrácenému postupu pořízení. Dle § 55b odst. 2 stavebního zákona se pro veřejné projednání návrhů změn územního plánu použije obdobně § 52 odst. 1 a 2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 28.10.2019 včetně, může každý uplatnit dle § 55b odst. 2 stavebního zákona své připomínky

 

VIII.10/8/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Smolková Hoskovcová Ph.D.

 

 

9. Interpelace
10. Diskuse          
11.

Projednání zápisu z Finančního výboru, Kontrolního výboru,

12. Kontrola usnesení          
13. Závěr

 

 
 

Video

Související články

IX.5. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 4. 2023 Zastupitelstvo
IX.4. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 3. 2023 Zastupitelstvo
IX.3. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 14. 2. 2023 Zastupitelstvo
IX.2. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2022 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2022 a 2023 8. 12. 2022 Zastupitelstvo
Volební období 2018 - 2022 29. 11. 2022 Zastupitelstvo
Pokračování přerušeného IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 16. 11. 2022 Zastupitelstvo
IX.1.ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 26. 10. 2022 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 12 16
Poslední úprava: 5. 9. 2019.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů