VII.37. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 21.6.2018 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu využití překupního práva k nemovitosti (garáži) č.ev. 1150 ve vlastnictví manželů Ing. Michala a Ing.Soni Šestákových , stojící na pozemku p.č. 3389/27 v k.ú. Líšeň , pozemek je v katastru nemovitostí evidován na LV 10001 v majetku statutárního města Brna 
VII.37/4/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Žádost manželů Stanislava a Pavly Fialových , bytem Podbělova 13, Brno o směnu vlastnictví pozemků p.č. 3658/1 ,3658/2 a 3658/5 v majetku statutárního města Brna za část pozemku p.č. 3663/4 v k.ú. Líšeň ve společném jmění manželů Fialových  
VII.37/5/2000- redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost Brněnských komunikací a.s. o vyslovení stanoviska k návrhu směny pozemku p.č. 7958/28 v k.ú. Židenice, ve vlastnictví fyzické osoby za část pozemku p.č. 3873 nebo část pozemku p.č. 5295 v k.ú. Líšeň (oba ve vlastnictví st.města Brna)
VII.37/6/2000- redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová

7 Žádost pana Bc. Šimona Brynycha, bytem Kostelíček 2, Brno o odkoupení části pozemku p.č. 5232/4 o výměře cca 38 m2 v k.ú. Líšeň z majetku statutárního města Brna 
VII.37/7/2000- redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová

8. Žádost SK Líšeň o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
VII.37/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

9. Žádost Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže Brno – Líšeň o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
VII.37/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

10. Žádost Tenisového klubu Líšeň z.s. o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.37/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

11. Žádost TC – MJ Tenis z.s. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno -Líšeň 
VII.37/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

12. Rozpočtové opatření č. 09 – 10 /2018 
VII.37/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

13. Rozpočtové opatření č. 11/2018 
VII.37/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

14. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno -Líšeň na rok 2019 
VII.37/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

15. Žádost o schválení splátkového kalendáře 
VII.37/15/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

16. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 
VII.37/16/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
17. Vybudování změny stávajícího obratiště na ulici Borkovcova na žádost manželů Štolfových 
VII.37/17/2000- redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
18. Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň pro volební období 2018 – 2022 
VII.37/18/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
18A. Rezignace na členství ve finančním výboru
VII.37/18A/1120 - nezveřejněno výsledek hlasování Ing. Talpa
 
19. Interpelace
20. Diskuse
21.

Projednání zápisu z kontrolního výboru a finančního výboru

22. Kontrola usnesení
23. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 14. 6. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů