VII.36. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 31.5.2018 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Návrh závěrečného účtu MČ Brno – Líšeň za rok 2017, účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2017 
VII.36/4/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
5. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno -Líšeň k 31.3.2018
VII.36/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
6. Žádost AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. o poskytnutí investiční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.36/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

7 Žádost paní Marie Urbánkové o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.36/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

8. Rozpočtové opatření č. 7, 8 
VII.36/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

9. Žádost MO MMB o stanovisko ke směně nemovitých věcí mezi statutárním městem Brnem a společností Teplárny a.s. na objektu Konradova 2a a pozemcích p.č. 6231 a p.č. 7950/3 v k.ú. Líšeň 
VII.36/9/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová

10. Výstavba bytového domu Idea Vision s.r.o. – smlouvy 
VII.36/10/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
11. Interpelace
12. Diskuse
13.

Projednání zápisu z kontrolního výboru a finančního výboru

14. Kontrola usnesení
15. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 23. 5. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů