VII.33. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 25.1.2018 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost paní Ing. Magdy Kolaříkové o opětovné projednání v ZMČ Brno – Líšeň  požadavku spol. IMPERA  ŽSD , investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., Hlinky č. 114, Brno o vyslovení souhlasu samosprávných orgánů MČ Brno -Líšeň  k vybudování komunikace na části pozemku p.č. 5089/1 o výměře cca 430 m2 v k.ú. Líšeň , vedoucí ke stavebnímu  záměru společnosti Obytnému souboru Podbělová – Brno – Líšeň 
VII.33/4/2000 staženo Ing. Sehnalová
 
5. Žádost MO MMB o opětovné projednání žádosti spol. IM Rodinné domy s.r.o. v souvislosti s přípravou dohodovacího řízení pro zasedání Rady města Brna . Pro dohodovací řízení jsou připraveny varianty I. – III. návrhu usnesení
VII.33/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost Bytového družstva Joseffa o přesunutí sběrového střediska odpadu ze stávajícího pozemku p.č. 4445/17 v k.ú. Líšeň na pozemek p.č. 4445/16 v k.ú. Líšeň na náklady MČ Brno – Líšeň s dalšími závaznými podmínkami 
VII.33/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
7. Žádost spol. Archstyl s.r.o. v plné moci za stavebníka spol. Idea Vision s.r.o., Pekárenská 328/10, Brno o vyslovení souhlasu s umístěním stavby bytového domu na vlastních pozemcích p.č. 4422/82 a 4422/83 k.ú. Líšeň. Vydání souhlasu je požadováno za vlastníka sousedního pozemku p.č. 4422/81 k.ú.Líšeň svěřeného MČ Brno – Líšeň ,včetně vyslovení souhlasu se zřízením práva služebnosti ke služebným pozemkům p.č. 4422/81,4422/80 a p.č. 4422/79 k.ú. Líšeň k uložení inženýrských sítí vedoucích k budoucí stavbě bytového domu 
VII.33/7/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
7A. Žádost Občanského sdružení Lunga a připojení ke kampani "Vlajka pro Tibet" vyvěšení tibetské vlajky na budovu radnice
VII.33/1/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá

8. Žádost p. Peřiny o snížení poplatku za užívání veřejného prostranství za restaurační zahrádky na území MČ Brno -Líšeň 
VII.33/8/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
9. Rozpočtové opatření č. 01/2018 
VII.33/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
10. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2011. o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost doplnění přílohy vyhlášky 
VII.33/10/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
11. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu 
VII.33/11/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
12. Jmenování člena školské rady za zřizovatele 
VII.33/12/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
13. Kapacita kanalizací v předmětné lokalitě (ul. Kubelíkova) v porovnání se skutečností zřízených přípojek
VII.33/13/1130 výsledek hlasování PhDr. Freiberg
 
14. Volba člena rady - staženo 
15. Volba volební komise a předsedy komise- staženo 
16. Podání návrhů na obsazení funkce člena rady - staženo 
17. Interpelace
18. Diskuse
19.

Projednání zápisu z finančního výboru  a kontrolního výboru

20. Kontrola usnesení
21. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 17. 1. 2018.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů