VII.32. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 19. 12. 2017 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Projekt Komunitní centrum na Orlovně – žádost o dotaci 
VII.32/4/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá
 
5. Jmenování členů školské rady za zřizovatele 
VII.32/5/2600 - redigováno výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
6. Žádost paní Libuše Konečné , bytem Dalešice č.p. 235 a paní Libuše Poláčkové, bytem Mlýnské nábřeží č. 3, Brno o vykoupení městem Brnem pozemku p.č. 4389 – 3 m2 v k.ú. Líšeň ve vlastnictví obou žadatelek 
VII.32/6/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
7. Žádost spol.Archstyl s.r.o. v plné moci za stavebníka spol. Idea Vision s.r.o. , Pekárenská 328/10 Brno o vyslovení souhlasu s umístěním stavby bytového domu na vlastních pozemcích p.č. 4422/82 a 4422/83 k.ú. Líšeň . Vydání souhlasu je požadováno za vlastníka sousedního pozemku p.č. 4422/81 k.ú. Líšeň svěřeného MČ Brno – Líšeň , včetně vyslovení souhlasu se zřízením práva služebnosti ke služebným pozemkům p.č. 4422/81, 4422/80 a p.č. 4422/79 k.ú. Líšeň k uložení inženýrských sítí vedoucích k budoucí stavbě bytového domu 
VII.32/7/2000 staženo z programu Ing. Sehnalová

8. Zásady pro poskytování plnění ze Sociálního fondu nebo z rozpočtu MČ Brno – Líšeň členům Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň 
VII.32/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
9. Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo platu a ušlého výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Brno -Líšeň 
VII.32/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
10. Rozpočtové opatření č. 24/2017 
VII.32/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
11. Rozpočtové opatření č. 25/2017 
VII.32/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
12. Návrh rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2018 
VII.32/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
13. Schválení termínů zasedání ZMČ Brno – Líšeň na I.pololetí r. 2018 
VII.32/13/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
14. Rezignace na členství ve finančním výboru a jmenování noivého člena
VII.32/14/1110/1 výsledek hlasování Mgr Štefan
 
15. Interpelace
16. Diskuse
17.

Projednání zápisu z finančního výboru  a kontrolního výboru

18. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 12. 12. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů