VII.31. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 23. 11. 2017 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Dáme na vás – participativní rozpočet města Brna projekt: Komunitní přírodní zahrada pro děti a jejich rodiče – na městečku v Líšni 
VII.31/4/2400 materiál byl stažen z programu Mgr. Bc. Černá
 
5. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.9.2017 
VII.31/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
6. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno -Líšeň a členů komisí RMČ a výborů ZMČ , kteří nejsou členy zastupitelstva 
VII.31/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
7. Žádost MO MMB o stanovisko k prodeji objektu Ondráčkova 134 formou nabídkového řízení 
VII.31/7/2600 - redigováno výsledek hlasování JUDr. Vacková

8. Úprava zřizovací listiny Kulturního centra 
VII.31/8/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
9. Žádost MO MMB o stanovisko k prodeji části pozemku p.č. 4034/1 v k.ú.. Líšeń o výměře cca 500 m2 z majetku statutárního města Brna do vlastnictví obce Podolí u Brna 
VII.31/9/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
10. Žádost MO MMB o stanovisko k nabytí pozemku p.č. 17/5 o výměře 15 m2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví st.města Brna, z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s omezujícími podmínkami, včetně stanoviska k budoucí správě této parcely z úrovně MČ Brno – Líšeň 
VII.31/10/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
11. Žádost MO MMB o stanovisko k nabytí id.1/2 pozemku p.č. 4422/80 v k.ú. Líšeň, z majetku paní Sabiny Kratochvílové na list vlastnictví st.města Brna 
VII.31/11/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
12. Žádost spol. Dopravní stavby s.r.o. Trnkova 2617/150 Brno o odkoupení pozemku p.č. 4420/2 k.ú. Líšeň o výměře 19 m2 a části pozemků p.č. 4420/1 o výměře 600 m2 s p.č. 4421/2 o výměře 40 m2 v k.ú. Líšeň (majetek st.města Brna) do vlastnictví Dopravních staveb Brno s.r.o.
VII.31/12/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
13. Žádost pana Ing. Miloše Dolníčka a paní JUDr. Hany Dolníčkové bytem Holzova č. 149, Brno o odkoupení pozemku p.č. 3191/3 v k.ú. Líšeň (majetek st.města Brna) do jejich vlastnictví 
VII.31/13/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 

14. Návrh paní Lenky Hrdličkové v zastoupení za pana Josefa Bačovského k nabytí pozemku p.č. 4445/7 v k.ú. Líšeň, z vlastnictví pana  Bačovského do majetku st.města Brna 
VII.31/14/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
15. Žádost pana Ing. Vítězslava Jankových v zastoupení za vlastníky bytových jednotek bytového domu Bednaříkova 2188/7 v Brně – Líšni, o odkoupení části pozemku p.č. 8124 o výměře cca 16 m2 schodiště do bytového domu a části pozemku p.č. 8116 o výměře cca 8 m2 k záměru vybudování lodžií u bytového domu Bednaříkova 2188/7 v Brně – Líšni
VII.31/15/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
16. Žádost pana Ing. Jana Juřičky v zastoupení za vlastníky bytových jednotek bytového domu Josefy Faimonové č.2236/17 Brno -Líšeň o odkoupení části pozemku p.č. 7562 o výměře cca 9 m2 část pozemku se vstupním schodištěm do bytového domu 
VII.31/16/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
17. Žádost spol. IMPERA ŽSD investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. Hlinky č. 114, Brno o vyslovení souhlasu samosprávných orgánů MČ Brno -Líšeň k vybudování komunikace na části pozemku p.č. 5089/1 o výměře cca 430 m2 v k.ú. Líšeň vedoucí ke stavebnímu záměru společnosti Obytnému souboru Podbělová – Brno – Líšeň 
VII.31/17/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
18. Rozpočtové opatření č. 18-22/2017 
VII.31/18/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
19. Rozpočtové opatření č. 23 /2017 
VII.31/19/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
19A. Řešení majetkoprávních vztahů s Ing. Šponerem
VII.31/19A/2600 výsledek hlasování Ing. Talpa
 
20. Interpelace
21. Diskuse
22.

Projednání zápisu z finančního výboru  a kontrolního výboru ze dne 14.9.2017

 kontrolního výboru ze dne 12.10.2017, kontrolního výboru ze dne 9.11.2017

23. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 15. 11. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů