VII.27. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 22. 6. 2017 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

 

 

 

Navržený bod jednání

materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4.

Výstavba Habří pod ulicí Podbělová - informace

VII.27/4/2000    
 
5. Žádost paní Gabriely Mlýnkové , Podhorní č. 87 a pana Martina Mlýnka , Obecká 12, Brno o odkoupení pozemku p.č. 1032/3 v k.ú. Líšeň k využití na zahradu 
VII.27/5/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu směny nebo prodeje pozemku p.č. 6273 v k.ú. Líšeň, zastavěného objektem technické vybavenosti ve vlastnictví Tepláren Brno, a.s. 
VII.27/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

7. Nová žádost pana Ing.Jaromíra Štolfy o přeložku obratiště na ul. Borkovcova na pozemek p.č. 3259/2 v k.ú.  Líšeň se žádostí o vyslovení souhlasu s dělením pozemku na 4 díly a směnu vlastnictví 
VII.27/7/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
8. Schválení termínů zasedání ZMČ Brno – Líšeň na II.pololetí r.2017 - navržené nové termíny 21.9., 23.11., 19.12.2017,
VII.27/8/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
9. Žádost Dotyk II. o.p.s. o změnu účelu schválené neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2017 
VII.27/9/2300 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

10. Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu MČ Brno – Líšeň na rok 2018 
VII.27/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

11. Žádost Líšeň sobě z.s. o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.27/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

12. Žádost Mgr. Šárky Svobodové o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno –Líšeň  
VII.27/12/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík

13. Rozpočtové opatření č. 10/2017 
VII.27/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

14. Rozpočtové opatření č. 11/2017          
VII.27/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
15. Rozpočtové opatření č. 12/2017 
VII.27/15/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
15A. Rozpočtové opatření č. 13/2017 
VII.27/15A/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
16. Projekt Komunitní centrum na Orlovně – žádost o dotaci 
VII.27/16/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá
 
17. Interpelace
18. Diskuse
19.

Projednání zápisů z  a finančního výboru

volba předsedy kontrolního výboru - výsledek hlasování

20. Kontrola usnesení
21. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 14. 6. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů