VII.26. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 25. 5 2017 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

 

 

 

Navržený bod jednání

materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost pana RNDr. Vladimíra Drášila o ukončení nájemní vztahu k užívání části pozemku p.č. 1081/2 o výměře 23 m2 – zahrada v k.ú. Líšeň ,uzavřeného dne 16.10.1983 mezi MČ Brno – Líšeň a manž. Ludmilou a Vladimírem Drášilovými 
VII.26/4/2000/1 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Žádost manželů Velnerových v zast.za Společenství domu Synkova 20 v Brně o odkoupení části pozemku p.č. 8222 o výměře 8 m2 v k.ú. Líšeň, na části parcely je situováno vstupní schodiště do bytového domu 
VII.26/5/2000/2 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost pana Milana Zajace, kontaktní adresa Ondráčkova 574/237 Brno – Líšeň o odkoupení části pozemku p.č. 3949/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Líšeň , zastavěného rodinným domem Ondráčkova 574/237 ve vlastnictví p. M. Zajace  
VII.26/6/2000/3 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová

7. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu zrušení obecně závazné vyhlášky č. 17/2013, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna č. 10
VII.26/7/2000/4 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
8. Žádost paní JUDr. Zuzany Kristianové v plné moci za SBD Mír zastupující Společenství vlastníků jednotek Bačovského č. 2125/4 Brno – Líšeň o odprodej části pozemků p.č. 3071/4 o výměře cca 77 m2 k rozšíření parkovací plochy 
VII.26/8/2000/5 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
9. Žádost p. Ing.Jaromíra Štolfy o vyslovení souhlasu se změnou obratiště na konci ul. Borkovcova ze stávající parcely č. 3260/5 v k.ú. Líšeň (majetek manželů Štolfových ) na část pozemku p.č. 3259/2 v k.ú. Líšeň (majetek st.města Brna ) 
VII.26/9/2000/6 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová

10. Kancelář architekta města Brna žádá o vyjádření k materiálu Vize prostorového města popisující město Brno v roce 2050. Vize prostorového rozvoje města představí základní hodnoty a principy, které by měly být respektovány v dalším rozvoji města. Zjednodušeně řečeno se jedná o prostorový průměr strategických vizí a cílů města Brna 
VII.26/10/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová Ph.D.

11. Návrh závěrečného účtu MČ Brno –Líšeň  za rok 2016, účetní závěrka MČ Brno – Líšeň za rok 2016 
VII.26/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

12. Informace z mezitimní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 31.3.2017 
VII.26/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

13. Rozpočtové opatření č. 08/2017 
VII.26/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

14. Rozpočtové opatření č. 09/2017 
VII.26/14/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
15. Kontrola usnesení č. 10/14 ze 14.zasedání ZMČ dne 7.4.2016 
VII.26/15/1120 výsledek hlasování Ing. Talpa
 
16. Interpelace
17. Diskuse
18. Projednání zápisů z kontrolního výboru a finančního výboru
19. Kontrola usnesení
20. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 16. 5. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů