VII.24. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 30. 3. 2017 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání

materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Návrh Brněnských komunikací a.s. bezúplatného převodu části pozemku p.č. 1694 (dle GP č. 4459-121/2016 nově vzniklé p.č. 1391/3 o výměře 510 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Líšeň )  z majetku ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví st.města Brna s dotazem zda-li část zeleně o výměře cca 10 m2 ,která je součástí komunikace bude udržovat MČ Líšeň 
VII.24/4/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Žádost MO MMB o stanovisko k pronájmu pozemků p.č. 4422/1, 4422/204, 4422/205,4422/24,4422/266 v k.ú.Líšeň z úrovně MMB, současně se zaujetím stanoviska k návrhu svěření uvedených pozemků MČ Brno – Líšeň za účelem pronájmu  
VII.24/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost spol.knesl kynčl architekti s.r.o. o revokaci přijatých usnesení č. 2/44 z VII.44.schůze RMČ ,konané den 23.11.2016 a VII.20.zasedání ZMČ Brno –Líšeň , konaného dne 24.11.2016 bodu č. 4/20 usnesení, z důvodu změny projektové dokumentace záměru stavby monofunkčního objektu bytového domu Dům Nová Líšeň 
VII.24/6/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

7. Žádost MO MMB o aktualizaci stanovisek samosprávných orgánů MČ Brno – Líšeň, na základě nového šetření MO MMB a nabídky spol. CZ STAVEBNÍ HOLDING a.s. 
VII.24/7/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
8. Žádost Bytového družstva JOSEFFA o směnu vlastnictví (části pozemků p.č. 4417/9,4418/1,4445/3 v k.ú. Líšeň o celkové výměře 1371 m2 (majetek st.města Brna) za část pozemku p.č. 4417/11 o výměře 1371 m2 v k.ú. Líšeň ve vlastnictví Bytového družstvo JOSEFFA 
VII.24/8/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
9. Žádost Brněnských komunikací a.s. o směnu vlastnictví části pozemku p.č. 2540/35 o výměře 259 m2 – silnice (v majetku manž. Pivoňkových  ) za pozemek p.č. 2729/3 – zahrada o výměře 591 m2 v k.ú. Líšeň (v majetku st.města Brna )
VII.24/9/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
10. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu 
VII.24/10/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

11. Žádost Líšeňského divadelního ochotnického spolku MARVÁNEK  o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň 
VII.24/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

12. Žádost firmy icecoll. cz s.r.o. o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno –Líšeň 
VII.24/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

13. Žádost firmy icecoll.cz s.r.o. o poskytnutí finanční dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
VII.24/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

14. Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců 
VII.24/14/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan
 
15. Interpelace
16. Diskuse         
17. Projednání zápisů z kontrolního výboru a finančního výboru
18. Kontrola usnesení
19. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 22. 3. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů