VII.23. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 23. 2. 2017 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

 

 

 

Navržený bod jednání

materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost bytového odboru MMB o projednání záměru přípravy výstavby objektu  bydlení s obecními byty (byty pro seniory – DPS nebo blíže nespecifikované malometrážní obecní byty ) na pozemku p.č. 5089/1 v k.ú. Líšeň 
VII.23/4/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Žádost Občanského sdružení Lungta o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky na budovu radnice 
VII.23/5/2400 výsledek hlasování Mgr. Bc. Černá
 
6.  Rozpočtové opatření č. 01/2017 
VII.23/6/2500 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

7. Rozpočtové opatření č. 02/2017
VII.23/7/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
8. Dotace organizacím z rozpočtu MČ Brno- Líšeň na rok 2017 
VII.23/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
9. Rozpočtové opatření č. 03/2017 
VII.23/9/2400 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
10. Rozpočtové opatření č. 04/2017 
VII.23/10/2500 - doplnění výsledek hlasování Ing. Stehlík

11. Žádost městské části Brno – Líšeň o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na investiční akci Výstavba nafukovací haly 
VII.23/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

12. Žádost Mgr. Šárky Svobodové o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
VII.23/12/2500 - redigováno výsledek hlasování Ing. Stehlík

13. Žádost SK Líšeň o změnu termínu vyplacení finanční dotace z rozpočtu  MČ Brno – Líšeň 
VII.23/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

14. Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o nočním klidu 
VII.23/14/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
15. Kontrolní výbor zastupitelstva 
VII.23/15/ výsledek hlasování Ing. Mgr. Vondráčková
 
16. Obytný soubor Rezidence Novolíšeňská , Brno – Líšeň , parcely č. 1436/1, 5049/7, 5049/8, 5049/9, 5049/24, 5049/96, 6237/1 k.ú. Líšeň 
VII.23/16/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan
 
17. Interpelace
18. Diskuse
19. Projednání zápisů z kontrolního výboru a finančního výboru
20. Kontrola usnesení
21. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 15. 2. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů