VII.22. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 26. 1. 2017 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

 

 

 

Navržený bod jednání

materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel
1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
 
4. Žádost paní Miluše Matulové o prodej části pozemku p.č. 3325 o výměře 29 m2 v k.ú. Líšeň (dle GP č. 4501-158/2016, nově vzniklá p.č. 3325/2 v k.ú. Líšeň) zastavěná rodinným domem Ondráčkova č. 1186/100, ve vlastnictví paní Matulové
VII.22/4/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
5. Žádost MO MMB o vyjádření k prodeji části pozemku p.č. 3601/6 o výměře 45 m2 a pronájmu části parcely č. 3601/6 o výměře 4 m2 a části p.č. 3624/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Líšeň, fyzické osobě 
VII.22/5/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
6. Žádost útvaru tajemníka (v souvislosti se žádostí pana Ing.Pavla Příborského o revokaci usnesení č. 28/20 z VII.20.schůze RMČ Brno – Líšeň, konané dne 23.09.2015 a vyslovení souhlasu s uzavřením nájemní smlouvy k užívání pozemku p.č. 1971/1 v k.ú. Líšeň ) o revokaci přijatých usnesení č. 5/30 z VI./30.zasedání ZMČ Brno – Líšeň, konaného dne 27.02.2014 a č.10/7 z VII./7.zasedání ZMČ Brno –Líšeň , konaného dne 25.06.2015 a nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1971/1 v k.ú. Líšeň, z důvodu odstoupení zájemce, dne 13.10.2016 o odkoupení pozemku 
VII.22/6/2000 - redigováno výsledek hlasování Ing. Sehnalová

7. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 
VII.22/7/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
8. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Brno – Líšeň 
VII.22/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
18. Interpelace
19. Diskuse, regulační plán kostelíček             výsledek hlasování
20. Projednání zápisů z kontrolního výboru a finančního výboru
21. Kontrola usnesení
22. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 19. 1. 2017.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů