VII.18. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň - materiály, záznam přenosu, hlasování

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 22. 9. 2016 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu
4. Volba volební komise
5. Podání návrhů na obsazení funkce I.místostarosty, představení   kandidátů
6. Volba I.místostarosty 
7. Stanovení počtu členů rady
8. Podání návrhů na obsazení funkce členů rady
9. Volba členů rady
 
10. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno – Líšeň k 30.06.2016
VII.18/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
11. Rozpočtový výhled MČ Brno – Líšeň na období 2018 -2022
VII.18/11/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
12. Rozpočtové opatření č. 16 – č. 19/2016
VII.18/12/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
13. Poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Brno – Líšeň
VII.18/13/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
14. Žádost MO MMB o stanovisko k prodeji nebo pronájmu části pozemku p.č. 5108/1  - 5 m2 ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzické osoby 
VII.18/14/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
15. Žádost MO MMB o stanovisko k prodeji nebo pronájmu části pozemků p.č. 3601/6 a 3624/1 v k.ú. Líšeň do vlastnictví fyzické osoby
VII.18/15/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
16. Žádost pana Ing. Podhorského v zast.za manžele Pospíšilovi o odprodej části pozemků p.č. 7931 o výměře 8 m2 a p.č. 7941 o výměře cca 6 m2 v k.ú. Líšeň, z důvodu přístavby lodžií k bytovému domu Konradova č. 2205/4 Brno –Líšeň 
VII.18/16/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
17. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 258/6 – 9 m2 ostatní plocha /zeleň v k.ú. Líšeň z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví st.města Brna s omezujícími podmínkami a s návrhem svěření pozemku MČ Brno – Líšeň 
VII.18/17/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
18. Žádost spol. PREFA Brno a.s. o stanovisko k budoucímu odprodeji pozemku p.č. 7676/11 v k.ú. Líšeň pro výstavbu garážového domu při ul. J.Faimonové 
VII.18/18/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová
 
19. Obecní úřad Mokrá-Horákov oznámil MČ Brno- Líšeň ,že dne 19.09.2016 proběhne společné jednání o návrhu územního plánu Mokrá-Horákov a o vyhodnocení vlivů územního plánu Mokrá-Horákov na udržitelný rozvoj území
VII.18/19/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová
 
20. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna 
VII.18/20/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
21. Návrh novely Statutu města Brna připravený pracovní skupinou sněmu starostů
VII.18/21/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
22.
Strategický plán sociálního začleňování města Brna 
Projekt „Pilotní testování přístupu Rapid-re-housing „ (rychlé zabydlování ) 
VII.18/22/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
23. Řešení situace výměníkové stanice tepla na poliklinice Horníkova
VII.18/23/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
24. Obecně závazná vyhláška st.města Brna č. 5/2010, o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – možnost změny přílohy vyhlášky
VII.18/24/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
25. Pořízení nafukovací haly pro SK Líšeň 
VII.18/25/2600 + příloha výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
26. Žádosti o uzavření  splátkového kalendáře
VII.18/26/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
27. Žádost o prominutí dluhu 
VII.18/27/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková
 
28. Harmonogram oprav bytového fondu MČ Brno – Líšeň pro rok 2017 – 2031 
VII.18/28/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
29. Rozpočtové opatření č. 21/2016
VII.18/29/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík
 
30. Zápis z Finančního výboru
31. Interpelace
32. Diskuse
33. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 15. 9. 2016.
Kontakt: Libuše Axmannová, , tel.: 544424825

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění:
Položky označené* jsou povinné.
Více o zpracování osobních údajů