VII.10. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 19. 11. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2.

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Informace z mezitimní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.09.2015
VII.10/4/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

5. Žádost Tělocvičné jednoty SOKOL Líšeň o změnu struktury účelu neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2015
VII.10/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Žádost SK Líšeň o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
VII.10/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Žádost Black Ice z.s. o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu MČ Brno-Líšeň

VII.10/7/2500

výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Rozpočtové opatření č. 20,21
VII.10/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Rozpočtové opatření č. 22
VII.10/9/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

10. Rozpočtové opatření č. 23
VII.10/10/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

11. Žádosti o uzavření splátkových kalendářů
VII.10/11/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

12. Smlouva o nájmu mobilní ledové plochy
VII.10/12/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

13. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odprodeje pozemku p.č. 8150/2 – 260 m2 – zastavěná plocha a části pozemku p.č. 8150/1 o výměře 1289 m2 – ostatní komunikace v k.ú. Líšeň  do vlastnictví společnosti AC EURO a.s.
VII.10/13/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

14. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 7453/25 – 24 m2 – jiná/ostatní plocha v k.ú. Líšeň do vlastnictví majitele přilehlého rodinného domu ve vlastnictví pana Petra Dostála
VII.10/14/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

15. Žádost paní Yvony Čumové v zast. za pana T. Kočaře o vyslovení souhlasu s odprodejem pozemku p.č. 3094/10 v k.ú. Líšeň – 985 m2 – zahrada v k.ú. Líšeň a pronájmu části pozemku p.č. 4175/4 v k.ú. Líšeň
VII.10/15/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

16. Žádost Ing. Veroniky Káňové , v zast. za Bytové družstvo Joseffa, Modřice o vyslovení souhlasu s umístěním stavby – kolmých parkovacích stání, chodníku, zpevněné plochy, vjezdu přes chodník (část sjezdu), odvodnění zpevněných ploch včetně vpustí na části pozemku p.č. 4417/10 a p.č. 7642 v k.ú. Líšeň v souvislosti s návrhem vybudování Polyfunkčního objektu Joseffa
VII.10/16/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

17. Připrava zadání rekonstrukce náměstí Karla IV. v Brně-Líšni, zpracovaná spol. Partnerství, obecně prospěšná společnost založená Nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33

VII.10/17/2000

výsledek hlasování
výsledek hlasování

Ing. Sehnalová

 

18. Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
VII.10/18/2000 výsledek hlasování Ing. Sehnalová

 

19. Žádost o přepočítání splátkového kalendáře
VII.10/19/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

20. Interpelace
21. Diskuse
22. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
23. Kontrola usnesení
24. Závěr

 

 

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 12. 11. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: