VII.08. zasedání ZMČ Brno-Líšeň - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 10. 9. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň k 30.06.2015
VII.08/4/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

5. Rozpočtový výhled MČ Brno-Líšeň na období 2017-2021
VII.08/5/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

6. Dodatek č. 1 Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu MČ Brno-Líšeň
VII.08/6/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

7. Rozpočtové opatření č. 13,14,15/2015

VII.08/7/2500

výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8. Rozpočtové opatření č. 16/2015
VII.08/8/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

8A. Rozpočtové opatření č. 17/2015
VII.08/8A/2500 výsledek hlasování Ing. Stehlík

 

9. Žádosti o uzavření splátkových kalendářů
VII.08/9/2600 - nezveřejněno výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

10. Návrh změn a doplňků Statutu města Brna
VII.08/10/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

11A. Informace o provedeném stavebně technickém průzkumu objektu Orlovny Brno-Líšeň, Holzova 7
VII.08/11A/800 výsledek hlasování Ing. Čapková

 

11. Oznámení budoucího záměru pronájmu části bývalé Orlovny
VII.08/11/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

12. Žádost MO MMB o stanovisko k nabytí garáže stojící na pozemku p.č. 8508 v k.ú. Líšeň, současně s využitím předkupního práva na ostatní garáže v areálu garážového dvora Novolíšeňská – Molákova
VII.08/12/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

13. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odprodeje části pozemku p.č. 3259/2 v k.ú. Líšeň do vlastnictví manželů Štolfových, včetně požadavku o stanovisko k návrhu odprodeje pozemků p.č. 3259/1 a 3259/2 v k.ú. Líšeň formou nabídkového řízení
VII.08/13/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

14. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu prodeje pozemků p.č. 9143/2, 9165/2, 9168/2, 9171/3, 9176/2, 9177/2, 9175/2, 9171/4 a 9171/3 v k.ú. Líšeň do vlastnictví společnosti ZETOR a.s.
VII.08/14/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

15. Žádost manželů Procházkových o stanovisko k uplatněnému návrhu na změnu ÚPmB u částí pozemků p.č. 2077 a 7463/2 v k.ú. Líšeň z plochy pro dopravu s funkčním typem komunikace a prostranství místního významu na nové zařazení do ploch ( BC) – bydlení čisté

VII.08/15/2700

výsledek hlasování

Ing. arch. Hoskovcová

 

16. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu odprodeje pozemku p.č. 719/4 – 348 m2 ostatní/jiná plocha v k.ú. Líšeň, do vlastnictví fyzické osoby
VII.08/16/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

17. Žádost MO MMB o stanovisko k odprodeji pozemků p.č. 3658/1 a 3658/2 v k.ú. Líšeň, do vlastnictví fyzických osob, upřesněná na směnu vlastnictví se žadateli, na základě vzájemného projednání dne 5.6.2015
VII.08/17/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

18. Žádost MO MMB o stanovisko k návrhu nabytí id. 1/3 pozemku z LV č. 4459 – vlastnictví paní Strejčkové a to pozemky p.č. 6204/2, 8146/2, 8147/3, 4422/126, 4422/18 v k.ú. Líšeň na list vlastnictví 10001 do majetku st. města Brna, s následným svěřením pozemků MČ Brno–Líšeň
VII.08/18/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

19. Žádost MO MMB o aktualizaci vyjádření k prodeji části pozemků p.č. 3601/6 a p.č. 3624/1 v k.ú. Líšeň
VII.08/19/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

20. Žádost MO MMB o stanovisko k využití předkupního práva k pozemku p.č. 4417/48 v k.ú. Líšeň dotčeného veřejně prospěšnou stavbou VPS B 43/07 – II
VII.08/20/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

21. Žádost Dopravních staveb Brno ,s.r.o. o odkoupení pozemku p.č. 4420/2 – 19 m2 a částí pozemků p.č. 4420/1 – 551 m2 a p.č. 4421/2 – 35 m2 v k.ú. Líšeň evidovaných v majetku statutárního města Brna, do vlastnictví společnosti Dopravních staveb Brno s.r.o.
VII.08/21/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

22. Žádost MO MMB o aktualizaci stanoviska přijatého usnesení č. 6/32 z VI. 32 zasedání ZMČ Brno-Líšeň, konaného dne 24.4.2014
VII.08/22/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

23. Žádost MO MMB o stanovisko k bezúplatnému nabytí pozemků p.č. 9353/3 a 9353/51 v k.ú. Líšeň z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových s omezujícími podmínkami tj. využitím pozemků po dobu 10-ti let pouze ve veřejném zájmu
VII.08/23/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

24. Žádost p. Radima Ondráčka o odprodej části pozemku p.č. 2876 o výměře cca 25 m2 v k.ú.Líšeň do jeho vlastnictví
VII.08/24/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

25. Návrh OÚRV ÚMČ Brno-Líšeň o stanovisko k podání stanoviska u náměstka primátora pro oblast rozvoje města Brna Mgr. Martina Andera, Ph.D. a Odboru územního plánování a rozvoje MMB k celoměstské změně pod číslem AB 11/15 – CM – Míra stavebního využití v návrhových plochách ze 42. souboru změn ÚPmB 2015
VII.08/25/2700 staženo Ing. arch. Hoskovcová

 

26. Návrh OÚRV ÚMČ Brno-Líšeň na stanovisko k podání požadavku u Odboru územního plánování a rozvoje MMB k vyřazení navýšení IPP na pozemcích p.č. 5049/24, 5049/96 v k.ú. Líšeň – v lokalitě mezi ulicemi Novolíšeňská – Houbařská ze souboru změn ÚPmB 2015 – 42. soubor – celoměstské změny pod č. AB 11/15 – CM – Míra stavebního využití v návrhových plochách
VII.08/26/2700 výsledek hlasování Ing. arch. Hoskovcová

 

27. Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství snoubenců
VII.08/27/1110 výsledek hlasování Mgr. Štefan

 

28. Koncepce polikliniky Horníkova v Brně-Líšni
VII.08/28/800 výsledek hlasování Ing. Čapková

 

29. Interpelace
30. Diskuse
31. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
32. Kontrola usnesení
33. Závěr

 

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 3. 9. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: