VII.06. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 28. 5. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

 

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Rozpočtové opatření č. 06 a 07/2015
VII.06/4/2500 výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

5. Rozpočtové opatření č. 08/2015
VII.06/5/2500 výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

6. Informace z mezitímní účetní závěrky MČ Brno-Líšeň
VII.06/6/2500 výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

7. Návrh závěrečného účtu MČ Brno-Líšeň za rok 2014
Účetní závěrka MČ Brno-Líšeň za rok 2014

VII.06/7/2500

výsledek hlasování
+
výsledek hlasování
+
výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

8. Žádost o uzavření splátkového kalendáře
VII.06/8/2600 výsledek hlasování JUDr. Vacková

 

9. Úprava zřizovací listiny Mateřské školy Šimáčkova
VII.06/9/2600  výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

10. Odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky "Rekonstrukce a modernizace bytů v bytových domech v Brně-Líšni II. etapa"
VII.06/10/2600  výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

11. Žádost pana Kobelky a paní Mullerové o prodej nebo pronájem pozemků p.č. 5233 – 226 m2 orná půda a p.č. 5232/17 – 15 m2 – ostatní plocha/ostatní komunikace v k.ú. Líšeň, oba pozemky jsou evidovány ve vlastnictví st. města Brna
VII.06/11/2700 výsledek hlasování 

Ing.arch.Hoskovcová

 

12. Investiční odbor MMB žádá o stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky st. města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška st. města Brna č. 25/2005 k zajištění Energetické koncepce st. města Brna
VII.06/12/2700 výsledek hlasování 

Ing.arch.Hoskovcová

 

13. Předložení návrhu RMB na vydání územního opatření o stavební uzávěře, která se vydává opatřením obecné povahy pro území vymezené z jihu ulicí Kniesovou a přilehlými zahrádkami (část) ze západu ulicí Śimáčkovou a ulicí Kostelčíek, ze severu ulicí Obeckou a z východu ulicí Podlesnou, do doby zpracování regulačního plánu Kostelíček
VII.06/13/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

14. Majetkový odbor MMB žádá o stanovisko k nabytí a prodeji nemovitosti v areálu spol. Zetor a.s. v souvislosti s nabídkou této společnosti
VII.06/14/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

15. Návrh OÚRV ÚMČ Brno-Líšeň na úpravu znění usnesení bodu č. 8/2 z VII.2. zasedání ZMČ Brno-Líšeň , konaného dne 18.12.2014

VII.06/15/2700

výsledek hlasování 

Ing.arch.Hoskovcová

 

16. Znění konkrétních důvodů nezbytných k řádnému projednání Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy na k.ú. Líšeň , k usnesení č. 8/5 z VII./5. zasedání ZMČ Brno-Líšeň konaném dne 23.04.2015
VII.06/16/2700 výsledek hlasování 

Ing.arch.Hoskovcová

 

17. Interpelace
18. Diskuse
19. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
20. Kontrola usnesení
21. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 21. 5. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: