VII.03. zasedání ZMČ - materiály, hlasování, záznam přenosu

Zpátky

Starosta městské části Brno-Líšeň Mgr. Břetislav Štefan svolává veřejné zasedání na den 29. 1. 2015 se začátkem v 17:00 hodin v sále radnice Jírova 2

                 Navržený bod jednání
materiály ke stažení výsledek hlasování předkladatel

 

1. Zahájení a schválení programu
2. Volba návrhové komise
3. Jmenování ověřovatelů zápisu

 

4. Úprava Volebního řádu pro volby uvolněných členů ZMČ a členů RMČ
VII.03/4/2600 výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

5. Projekt "Revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě ulice Masarova, Brno-Líšeň" – žádost o dotaci
VII.03/5/2400 výsledek hlasování

Mgr. Bc. Černá

 

6. Projekt "Zahrada přírodních kouzel, MŠ Poláčkova" – žádost o dotaci
VII.03/6/2400 výsledek hlasování

Mgr. Bc. Černá

 

7. Projekt "Živá příroda, MŠ Šimáčkova" – žádost o dotaci

VII.03/7/2400

výsledek hlasování

Mgr. Bc. Černá

 

8. Rozpočtové opatření č. 01/2015
VII.03/8/2500 výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

9. Změna rozpočtové skladby
VII.03/9/2500 výsledek hlasování

Ing. Stehlík

 

10. Jmenování členů školské rady za zřizovatele
VII.03/10/2600 výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

11.

Žádost MČ Brno-Líšeň o přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Brna v roce 2015 na školy a školská zařízení v MČ Brno-Líšeň

VII.03/11/2600 výsledek hlasování

JUDr. Vacková

 

12. Změna organizace dopravy na parkovišti na nám.Karla IV. na začátku ulice Ondráčkova
VII.03/12/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

12A. Podání informace o pořízení geodetického zaměření terénních úprav lokality na ulici Houbalova v Brně-Líšni
VII.03/12A/2700 výsledek hlasování

Ing.arch.Hoskovcová

 

13. Interpelace
14. Diskuse
15. Projednání zápisů z kontrolního a finančního výboru
16. Kontrola usnesení
17. Závěr

 

Video

Související články

IX.14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 11. 6. 2024 Zastupitelstvo
IX.13. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 17. 4. 2024 Zastupitelstvo
Usnesení a zápisy ze zasedání zastupitelstva za rok 2024 13. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 3. 2024 Zastupitelstvo
IX.11. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 21. 2. 2024 Zastupitelstvo
IX.10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 12. 12. 2023 Zastupitelstvo
IX.9. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 23. 11. 2023 Zastupitelstvo
IX.8. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň pro volební období 2022 – 2026 25. 10. 2023 Zastupitelstvo
1 2 3 4 5 9 13 17
Poslední úprava: 21. 1. 2015.
Kontakt:

Zašlete nám dotaz k této stránce nebo informace pro její doplnění: